4. januar 2021

Diskrimination i adgang til grundskolen?

Ny forskningsartikel

Borgere med muslimsk baggrund oplever en række barrierer, hvis de anmoder (offentlige og private) grundskoler om skoleskift for deres børn. De oplever dermed ikke samme adgang til skoleskift som majoritetsdanskere.

Det er konklusionen i en ny forskningsartikel i det fagfællebedømte tidsskrift, American Journal of Political Science, med titlen: ”The Unequal Distribution of Opportunity: A National Audit Study of Bureaucratic Discrimination in Primary School Access”.

Studiet er foretaget af Professor MSO, Asmus Leth Olsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Professor Donald Moynihan, McCourt School of Public Policy at Georgetown University og Jonas Høgh Kyhse-Andersen, cand.scient.pol fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Baggrund for vores undersøgelse

Vores resultater bygger på et audit-felteksperiment foretaget i foråret 2017. Her udsendte vi e-mails til 1698 grundskoler i hele landet fra fiktive forældre, der anmodede om at flytte deres barn til den skole, som mailen var adresseret til. Ved lodtrækning valgte vi, om mailens afsender skulle have et navn, der (a) er typisk for minoritetsdanskere med oprindelse i muslimske lande (”Mohammad”) eller (b) er typisk for majoritetsdanskere, dvs. et traditionelt dansk navn (”Peter”). Denne metode har været brugt i årtier til at påvise diskrimination på arbejdsmarkedet og i borgeres adgang til den offentlige sektor i en række lande – herunder Danmark.

Vores henvendelser er identiske med undtagelse af, at halvdelen har det ene navn og den anden halvdel det andet navn. E-mailen er ganske kort, og det helt centrale spørgsmål i mailen er, hvorvidt den fiktive forælder kan flytte vedkommendes søn til 3. klasse på den pågældende skole. Over 80% af skolerne besvarede vores henvendelse inden for en måned, hvorefter vi afsluttede korrespondancen ved at informere hver skole om, at vi ikke længere var interesserede i en plads på skolen. Resultaterne i vores analyse baserer sig på en sammenligning af de svar (og ikke-svar), som skolerne sendte til ”Mohammad” og ”Peter”.

Hovedresultater

Vi fandt systematiske forskelle i skolernes svar: 25% af forældrene med et traditionelt dansk navn blev tilbudt en plads på den skole, de skrev til, sammenlignet med kun 15% af dem med et muslimsk navn. Det er en betydelig forskel. Vi ser dette som udtryk for diskrimination, dvs. forskelsbehandling, som bevirker, at minoritetspersoner med muslimsk baggrund får en ringere behandling end majoritetsdanskere uden et sagligt grundlag. Dertil fandt vi, at muslimske forældre blev mødt med flere krav om information, f.eks. modspørgsmål i svarmailen, mens majoritetsdanskere oftere blev tilbudt at ringe til skolen for mere information. Disse resultater er gennemsnitsresultater for hele landet. Vores data giver ikke mulighed for at påvise forskelsbehandling i specifikke kommuner eller på specifikke skoler.

Vi håber, at vores forskningsartikel kan skabe opmærksomhed omkring mulig forskelsbehandling af etniske og religiøse minoritetsgrupper i Danmark. Vi håber også, at den kan skabe dialog om, hvordan minoritetsdanskere sikres samme adgang til at foretage skoleskift i grundskolen som majoritetsdanskere. Vores undersøgelse indeholder desværre ingen evidens for løsninger på problemet, men er den første af sin slags, der dokumenterer forskelsbehandling i adgang til skoleskift.

Professor MSO Asmus Leth Olsen kan kontaktes på mail for spørgsmål til undersøgelsen: ajlo@ifs.ku.dk

Asmus Leth Olsen står også til rådighed til at give en kort ZOOM-præsentation af resultaterne for relevante organisationer og aktører.