11. november 2020

Lobbyisme-forsker modtager prestigefyldt pris

Hæderspris

Adjunkt ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Wiebke Marie Junk modtager Tietgenprisen for sin forskning i lobbyisme. Med prisen følger 250.000 kroner.

Wiebke Marie Junk modtager Tietgenprisen
Wiebke Marie Junk modtager Tietgenprisen

Tietgenprisen er en af de største danske priser til yngre forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab. I år går prisen til adjunkt Wiebke Marie Junk ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der deler prisen med lektor Francesco Rosati fra DTU.

Wiebke Marie Junk modtager prisen for sin forskning i lobbyisme, herunder corona-pandemiens indflydelse på virksomheders og interessegruppers politiske arbejde.

Med sin forskning bidrager hun til at forstå, hvordan ikke-statslige aktører, som f.eks. erhvervsorganisationer og ngo’er, påvirker politiske processer.

Mit vigtigste bidrag til feltet har været at understrege at lobbyisme er en fælles indsats" siger Wiebke Marie Junk og uddyber:

"Mit arbejde påpeger, at effekten af lobbyisme - og generelt de store spørgsmål om politisk magt - ikke fuldt ud kan forstås, hvis vi kun koncentrerer os om individuelle aktører. For at forstå om og hvordan det lykkes interesseorganisationer at opnå deres politiske mål, er det vigtigt at undersøge, hvordan de arbejder aktivt sammen, idet de udveksler informationer, koordinerer strategier og interagerer i faste koalitioner eller paraplyorganisationer”.

Wiebke Marie Junk forklarer, at hun i sin forskning har udviklet en teoretisk ramme og metodiske innovationer for at tage højde for samarbejdsmønstre og lobbyisternes gensidige afhængighed i deres lobbyarbejde:

“Ved at undersøge lobbyisme fra dette perspektiv kaster mit arbejde nyt lys over spørgsmålene om, hvorvidt og hvornår nogle fås interesser kan have stor betydning for politiske beslutninger, samt hvilken rolle interesseorganisationer spiller i vores demokratiske systemer”.

Et stærkt bidrag til en mere kvalificeret debat

Wiebke Marie Junk bliver af priskomitéen fremhævet for sit stærke bidrag til en mere kvalificeret offentlig debat om skyggesiden af lobbyisters indflydelse på det politiske system:

”Det er en vigtig byggesten i demokratiet at afdække både formelle og uformelle magtstrukturer, og få belyst, hvordan denne uformelle påvirkning har indflydelse på de politiske beslutningsprocesser,” siger Torben Möger Pedersen, der er bestyrelsesformand for Danish Society for Education and Business, der uddeler Tietgenprisen.

Mere forskning i corona-krisens indflydelse på lobbyisme

De to prismodtagere modtager hver 250.000 kroner. Wiebke Marie Junk vil bruge midlerne til mere forskning i, hvordan corona-krisen påvirker interesseorganisationer og virksomheder i Danmark og i flere andre europæiske lande:

”Det er en stor ære for mig og mit institut at modtage Tietgenprisen. Især som ung forsker betyder det utrolig meget at få finansielle midler til at realisere nye forskningsideer. Med støtten kan jeg bygge videre på projektet og undersøge krisens effekter på interessevaretagelse i Europa”, siger Wiebke Marie Junk.

Institutleder på Institut for Statskundskab, professor Nina Græger, glæder sig over, at Wiebke Marie Junk får hæder for sin forskning:

 “Tietgenprisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa. Wibeke Marie Junk har med denne pris vist, at hun på trods af sin unge alder allerede har formået at opnå forskningsresultater af international klasse“, siger Nina Græger og fortsætter:

"Jeg håber at tildelingen af prisen vil være en inspiration, ikke kun for Wiebke, men for hele instituttet. Jeg ser frem til at følge hendes akademiske udvikling og sender mine varmeste lykønskninger."

Wiebke Marie Junk modtog prisen til en prisoverrækkelse den 11. november 2020.

Om Tietgenprisen

Tietgenprisen er en af de største danske priser til yngre forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab.

Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel, og belønner forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.