13. juli 2020

Ny klima forskergruppe

Klimapolitik

Institut for Statskundskab (IFS) har oprettet en ny tværfaglig forskergruppe, der vil fokusere på og omfatte hele spektret af forskning og aktiviteter inden for national og international klimapolitik på IFS.

Gruppen blev dannet af institutleder Nina Græger og havde et stiftelsesmøde den 4. juni 2020.

Med oprettelsen af gruppen vil jeg samle og styrke instituttets indsats i dette meget centrale og stadig vigtigere forskningsområde nationalt og internationalt,

siger institutlederen, der fortsætter:

De nye stillinger inden for international politik med specialiseringer inden for Climate and Environmental Governance, der besættes i efteråret 2020, er en del af instituttets investering inden for klima- og miljøområdet og de nye ansatte forventes at tilføje området yderligere faglig vægt og international erfaring.

Forskergruppen vil være en platform for forskningsansøgninger, nye projektideer, seminarer, samarbejdsinitiativer og andre aktiviteter på dette felt på instituttet. Samarbejde med eksisterende centre som f.eks. Centre for Sustainability and Society (SUSY) og initiativer på fakultetet og Københavns Universitet samt med nationale og internationale partnere vil også være vigtigt.

Institut for Statskundskab har nomineret Steven Bernstein, professor i statskundskab og vice-direktør for the Environmental Governance Lab ved the Munk School of Global Affairs and Public Policy ved University of Toronto, til et æresdoktorat for 2020, og rektor har godkendt indstillingen.

Vi håber, at Steven Bernstein vil være en nøglesupporter og partner, der vil hjælpe med at løfte IFS på klimaområdet og give forskergruppen et klart internationalt fodfæste,

siger Græger

Undervisningsmæssigt vil forskergruppen bidrage til statskundskabs-uddannelsens kernefag i Politics of Environment, Climate and Sustainability, valgfag på statskundskabs-, samfundsfags- og Security Risk Management uddannelsen, samt instituttets nye efter- og videreuddannelsestiltag og valgfag på tværs af fakultetets uddannelser.

Gruppens foreløbige navn er Forskergruppen for klima, miljø og forandring /Research Group on Climate, Environment and Change (REGROUP). Et virtuelt mødested og webside er under udarbejdelse.

Medlemmer per 10. juli 2020: Jens Ladefoged Mortensen (koordinator), Jens Hoff, Lars Tønder, Olaf Corry, Lene Holm Pedersen, Anine Hagemann, Maria Toft Möller-Christensen, Mads Ejsing, Karen Lund Pedersen og Jacob Gerner Hariri. Yderligere VIP forventes af slutte sig til REGROUP. Institutlederen vil også deltage med jævne mellemrum.