6. februar 2019

Både offentlig og privat arbejdsgiver bakker op om erhvervskandidat i statskundskab

UDDANNELSE

”Som erhvervskandidat har du det første rigtige job inden for den uddannelse, som du har valgt. På arbejdspladsen arbejder du med de samme problemstillinger, som du læser om på din uddannelse, og du kan i højere grad målrette din kandidatgrad til arbejdsmarkedet. Når du er færdig med studierne, har du allerede solid erhvervserfaring på CV’et”, siger Morten Speitzer, Partner i Deloitte, som varmt anbefaler erhvervskandidat uddannelse.

Institut for Statskundskab tilbyder nu kandidatuddannelsen i statskundskab som en erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt som 4 års deltidsstudier ved siden af relevant deltidsarbejde. Det er nøjagtig den samme uddannelse som fuldtidsuddannelsen, men den læses på deltid med fagligt relevant deltidsarbejde ved siden af. Arbejdet skal være mindst 25 timer om ugen, eller den studerende skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed eller tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

”Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab er et tilbud til studerende, som gerne vil have tid til og være dygtig til både studier og arbejde. Uddannelsen er den samme som den klassiske kandidatuddannelse i statskundskab men med mulighed for en endnu mere målrettet kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked og ikke mindst tid til begge dele”, siger Mikkel Vedby Rasmussen, Institutleder, Institut for Statskundskab.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Maria Damborg Hald bakker også op om uddannelsen. ”Der er flere fordele ved en erhvervskandidatuddannelse. Den første er den oplagte, at man får mulighed for at kombinere teori og praksis, og det er en fordel for både den studerende og for arbejdsgiveren, at de studerende får muligheden for at gøre sig konkrete erfaringer med den arbejdsplads, som deres viden skal anvendes på. Som erhvervskandidatstuderende indgår man nemlig på lige fod med de andre ansatte på arbejdspladsen. En anden fordel er, at en erhvervskandidat åbner for en helt anden fleksibilitet i uddannelsen – og det kan også være en fordel for både arbejdsgiveren og for den studerende”, siger Maria Damborg Hald, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

Med erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab følger Institut for Statskundskab efter Datalogisk Institut og Det Juridiske Fakultet, som begge har lanceret erhvervs-kandidatuddannelser i hhv. datalogi og jura i 2018. Erhvervskandidatuddannelserne er en del af en forsøgsordning, hvor 13 kandidatuddannelser bliver udbudt som fireårige uddannelser på deltid for studerende i job. Et enigt Folketing står bag erhvervskandidatordningen.

”Du kobler din uddannelse og dit arbejde i en erhvervskandidatuddannelse, og det er der en masse fordele ved. F.eks. når du skal skrive din afsluttende afhandling, har du allerede sat dig ind i materialet, cases og praksis på området. Jeg har selv læst deltid, mens jeg arbejdede, det var en fantastisk mulighed at få, og jeg ville ikke gøre det om!”, siger Morten Speitzer, Partner i Deloitte.

Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab har ansøgningsfrist 1. marts med studiestart for det første hold erhvervskandidatstuderende på Institut for Statskundskab den 1. september 2019.

Kontakt

Mikkel Vedby Rasmussen
Professor, institutleder
Institut for Statskundskab
Mail: mvr@ifs.ku.dk
Mobil: 21 18 10 48

Astrid Washington
Efter- og Videreuddannelsesmedarbejder
Institut for Statskundskab
Mail: nrh834@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 38 11