1. juli 2020

The Oxford Handbook of Danish Politics

Ny bog

Den 1. juli udkommer the Oxford Handbook of Danish Politics. Den 752 sider lange bog er redigeret af Peter Nedergaard, Københavns Universitet samt Peter Munk Christiansen og Jørgen Elklit, begge fra Aarhus Universitet.

Peter Nedergaard tog i sin tid initiativet til bogen, hvori mange forskere fra Institut for Statskundskab har bidraget: Peter Thisted Dinesen, Henrik Larsen, Anders Wivel, Karina Kosiara-Pedersen og Kasper Møller Hansen. Hertil kommer tidligere medarbejdere som Caroline Grøn og Mads Dagnis Jensen.

I bogen har cirka 50 forskere skrevet kapitler om stort set alle emner angående dansk politik i en bred forstand. Der er kapitler om grundloven, Folketinget, de vigtigste politiske partier, arbejdsmarkedspolitikken, dansk EU-politik, økonomisk politik og mange andre emner. Bogen udgives af Oxford University Press, der er et af de mest anerkendte forlag i verden.

Bogen er uden sammenligning den mest omfattende af sin art, som er publiceret på engelsk. Den vil efter alt at dømme stå som et referenceværk om dansk politik i mange år frem.