23. november 2020

Undervisningsprojekt træner studerende i at forske

Forskningsintegration

Med økonomisk støtte fra Københavns Universitet skal et nyt forskningsforløb udfordre de studerende inden for deres interesseområder.

Studerende på Københavns Universitet - Foto: Sara Galbiati
Foto: Sara Galbiati

Karina Kosiara-Pedersen fra Institut for Statskundskab er en af de 14 forskere, det har fået økonomisk støtte fra Københavns Universitet til at eksperimentere med forskningsintegration i undervisningen, hvor forskere og studerende arbejder tættere sammen.
Formålet med projektet er at udvikle en model for fag, hvor et ’almindeligt’ 7,5 ECTS fag suppleres med et forskningsforløb på 7,5 ECTS for de studerende, der gerne vil udfordres inden for deres interesseområder.

Mine erfaringer fra tidligere fag er, at der er en del studerende fra Institut for Statskundskab, der med vejledning og undervisning kan gennemføre interessante og relevante forskningsprojekter. Og at det, de trænes i, er lig de analyseopgaver, en del af dem får stillet i deres beskæftigelse efter studiet.

siger Karina Kosiara-Pedersen

Fra puzzle til videnskabelig artikel

Projektet er ‘full scale’ forskningsintegration, hvor de studerende trænes i og gennemfører forskningsprocessen fra puzzle og opstilling af politologisk relevant problemstilling, over litteraturgennemgang og valg af teori, selvstændig forskningsdesign, dataindsamling og analyse til konference præsentation og videnskabelig artikel.

Forsøget er koblet til faget ’Politiske partier: Repræsentation, deltagelse og magt’, der udbydes på kandidatuddannelsen på Institut for Statskundskab i foråret 2021. Som en del af projektet bliver der udviklet en model og materiale, som andre forskere kan anvende. Der bliver også oprettet en database, hvor de studerende bidrager med deres materiale, som andre studerende og forskere kan anvende til opgaver og projekter.

Afsluttes med konference

Som led i projektet afholdes en videnskabelig konference i august 2021, hvor de studerende præsenterer deres forskningsresultater, og hvor de får mulighed for at offentliggøre deres resultater i kollegabedømte (peer reviewed) tidsskrifter.