Ph.d.-programudvalg

Ph.d.-udvalget er et rådgivende udvalg for ph.d.-programlederen. Udvalget rådgiver i ph.d.-studieordning, fag- og sprogkrav, og udviklingen af ph.d.-miljøet på instituttet.

Udvalgets medlemmer tæller foruden Ph.d.-programleder en repræsentant for det videnskabelig personale og to ph.d.-studerende. Ph.d.-programleden fungerer automatisk som formand for programudvalget.

Der afholdes møde årligt eller efter behov.

Medlemmer:

Anders Wivel (Ph.d.-programleder)
Jacob Gerner Hariri (VIP-repræsentant)
Ingrid Helene Brandt Jensen (Ph.d.-studerende)
Caroline Bertram (Ph.d.-studerende)