Øvrige udvalg

Forskningsetisk komité

 • Komiteen gennemgår, om et projekt gennemføres i overensstemmelse med relevante nationale og internationale politikker og retningslinjer for forskningsetik

Forskningsudvalg

 • diskuterer instituttets overordnede forskningsstrategi og forskningsaktiviteter

Samarbejdsudvalg

 • diskuterer arbejds- og personaleforhold for ansatte på Institut for Statskundskab

Arbejdsmiljøgruppe

 • gruppen består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en valgt/ udpeget repræsentant for ledelsen
 • arbejdsmiljøgruppen på IFS varetager den daglige kontakt mellem ledelse og medarbejder i arbejdsmiljøarbejde

Aftagerpanel

 • sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater
 • medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer

Informationssikkerhedsudvalg

 • sikrer at informationssikkerheden på IFS er på et passende niveau og lever
  op til myndighedernes krav til informationssikkerhed
 • sikrer at informationssikkerhedspolitikken og det tilhørende regelsæt er opdateret og formidles, og at reglerne bliver implementeret i praksis
 • sikrer at de planlagte og pludselig opståede opgaver vedrørende informationssikkerhed bliver løst på tilfredsstillende vis