Aftagerpanel

 • Rektor Peter Kuhlman, Frederiksborg Gymnasium (Formand for aftagerpanelet)
 • Direktør Adam Wolff, Danske Regioner
 • Afdelingschef Henrik Kyvsgaard, Integrationsafdeling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
 • Koncernstyringsdirektør, Thomas Østrup Møller, Rigspolitiet
 • Dagtilbudschef, Anne-Mette Brandt, Frederiksberg Kommune
 • Direktør Anders Hassing, Forlaget Colombus
 • Bystrategisk rådgiver, Indehaver af Hauxner Katinka Hauxner
 • Konsulent Lotte Grünbaum, Lotte Grünbaum Consulting
 • Direktør Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet I/S
 • Formand Camilla Hersom, Danske Patienter
 • Salgschef Jesper Juul-Jensen, Dansk Erhverv
 • Lead Product Manager Louise Eff, KMD
 • Risikokonsulent Jesper Laybourn Christensen, Europæiske Rejseforsikring A/S
 • Kontorchef Mads Ecklon  Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriet 
   

Repræsentanter fra Institut for Statskundskab

Skretær for Aftagerpanelet

Aftagerpanelet dækker over følgende uddannelser: Bachelor i Statskundskab, Bachelor i Samfundsfag, Kandidat i Statskundskab, Kandidat i Samfundsfag og Kandidat i sikkerheds- og risikoledelse.