Instituttets råd, nævn og udvalg

Herunder en oversigt over råd, nævn og udvalg på Institut for Statskundskab.

Under hver enkelt råd, nævn og udvalg er opført medlemmernes navne samt for Studienævn link til referater fra afholdte møder: