Evaluation, Experiments and Behavior

På Instituttet arbejder vi interaktivt med hinanden og med de studerende i en uformel atmosfære, der inviterer til faglig debat. Her kan forskere dele erfaringer og indsigter og også eksperimentere med forskellige tilgange til deres stof og samarbejde på tværs af faggrænser. Selvom feltet vedrørende evaluering, eksperimenter og adfærd ofte indebærer kvantitative analyser, trækker vi også på viden fra andre dele af statskundskab, sociologi, psykologi og økonomi for at belyse hvordan holdninger eksempelvis dannes hos vælgere, og hvordan vi kan evaluere på den offentlige sektor og dens ansatte. Ved at involvere vores studenter mere gennem deres uddannelse som politologer, ønsker vi at gøre dem til nogle af de bedste i verden, fordi de arbejder hårdt, og de er engagerede og inspirerende.