Komparativ politik

Komparativ politik handler om at sammenligne lande (eller andre politiske enheder) med hinanden og derigennem forstå, hvordan verden fungerer. Med en forskningsbaseret undervisning ønsker vi at uddanne studerende, der kan forholde sig kritisk og tilgå komplekse problemstillinger med begrebslig præcision, teoretisk dybde og metoden i orden. Komparativ politik klæder de studerende på til at forstå verden omkring dem og at løse de udfordringer vi står over for.