Metode

Vi ønsker at give vores studerende metodeundervisning i verdensklasse med henblik på at gøre dem i stand til at besvare empiriske spørgsmål med både kvalitative og kvantitative metoder.
Institut for Statskundskab er karakteriseret af en metodologisk pluralitet i vores forskning såvel som i undervisningen.