Eftertanker

I denne podcastserie taler instituttets forskere med hinanden og inviterede gæster om samfundets problemer og hvordan vi løser dem.

Eftertanker #3.5 Nye partier og alternativ politisk organisering. Medvirkende er lektor Karina Kosiara-Pedersen og adjunkt fra CBS Emil Husted (59 min)

Eftertanker #3.4| Mikrodynamikker i international konflikt. Medvirkende er postdoc Isabel Bramsen og ph.d.-studerende Jakob Dreyer (39 min)

Eftertanker #3.3 |Diskrimination på arbejdsmarkedet. Medvirkende er lektor Karina Kosiara-Pedersen og ph.d.-studerende Malte Dahl (31 min)

Eftertanker #3.2 |
Klimakrisen. Medvirkende er præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og professor Lars Tønder (46 min)

Eftertanker #3.1 |
Interesseorganisationers indflydelse på demokratiet. Medvirkende er professor Anne Rasmussen og postdoc Wiebke Marie Junk (15 min)

Eftertanker #08
Amerikansk midtvejsvalg - en samtale mellem professor Peter Kurrild-Klitgaard og adjunkt Frederik Hjorth (39 min)

Eftertanker #07
Billeders rolle i international politik - en samtale mellem professor Lene Hansen og professor Rebecca Adler-Nissen (47 min)

Eftertanker #06
Hvad er performance? - en samtale mellem Lene Holm Pedersen, professor og forsker i offentlig forvaltning og Kitte Wagner, chef for Malmø Stadsteater (46 min)

Eftertanker #05
Meningsmålinger - en samtale mellem Asmus Leth Olsen, lektor og forsker i offentlig forvaltning og politik og Frederik Hjorth, adjunkt og forsker i vælgeradfærd og holdningsdannelse (42 min)

Eftertanker #04
Forholdet mellem de kommunale embedsmænd og deres politikere - en samtale mellem Caroline Grøn og Yosef Bhatti (30 min)

Eftertanker #03
Hvorfor går Danmark i krig? - en samtale mellem Anders Wivel og Henrik Breitenbauch (44 min)

Eftertanker #02
Forskning i den offentlige forvaltning - en samtale mellem Asmus Leth Olsen og Martin Vinæs Larsen (42 min)

Eftertanker #01
Det politiske kompromis - en samtale mellem Christian Rostbøll og Ditte Sørensen (54 min)