Public Policy and Management Lab - Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Public Policy and Mana...

Public Policy and Management Lab

Baggrund

Ministerier og kommuner efterspørger i stigende grad forskning inden for offentlig politik og ledelse. Public Policy and Management Lab er et center som har til formål at øge forskningens kvalitet og formidlingsstyrke på netop det område. Public policy and management lab (PML) blev oprettet i 2016, og det danner en ramme for at forskere fra Statskundskab (KU), VIVE, RUC, CBS og andre universiteter kan samarbejde om fælles undersøgelser af fx politik, offentlig styring og ledelse, samspillet mellem forvaltning og borgere, administrative byrder og demokrati.

Formål

Formålet med Public Policy and Management Lab (PML) er at skabe mere og bedre forskning om offentlig ledelse og politik. Gennem samarbejdet vil ny forskning og analyse kunne danne grundlag for en lang række fælles videnskabelige publikationer, hvormed den samlede viden vil kunne bringes i spil i den videnskabelige debat. Samtidig kan de øvrige forskere fra det nye laboratorium berige VIVE’s projekter ved at understøtte disse med den seneste forskningsmæssige viden. Samlet set er det ambitionen, at PML vil bidrage til at skabe et stærkere forskningsnetværk nationalt og internationalt, hvor Statskundskab (KU), VIVE og øvrige samarbejdspartnere udnytter deres forskellige ressourcer til at skabe samarbejder, der kan kvalificere projekt- og forskningsarbejde og øge den videnskabelige produktion.

Metoder

Public Policy and Management Lab (PML) er baseret på synergi og samarbejde og skaber en platform for at integrere fagmiljøer på tværs af forskningsenheder. Laboratoriets aktiviteter vil primært være fælles seminarer, forskningsprojekter og fælles forskningspublikationer. Det er hensigten, at laboratoriet vil øge mulighederne for at integrere samarbejde mellem empirisk orienterede forskere. Desuden afholdes en fælles seminarrække med en bred deltagerkreds.