Public Policy and Management Lab

Public Policy and Management Lab

Kontakt

Forskningskoordinator
Professor Lene Holm Pedersen
Telefon: 35 32 58 28
Mail: lhp@ifs.ku.dk

Public Policy and Management Lab

Ministerier og kommuner efterspørger i stigende grad forskning inden for offentlig politik og ledelse. Public Policy and Management Lab er et center som har til formål at øge forskningens kvalitet og formidlingsstyrke på netop det område. Public policy and management lab (PML) blev oprettet i 2016, og det danner en ramme for at forskere fra Statskundskab (KU), VIVE, RUC, CBS og andre universiteter kan samarbejde om fælles undersøgelser af fx politik, offentlig styring og ledelse, samspillet mellem forvaltning og borgere, administrative byrder og demokrati.