Kursuskatalog foråret 2018 - Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Kursuskatalog foråret 2018

Bemærk at der kan komme ændringer i undervisningstidspunkter frem til en uge før semesterstart uden at du modtager direkte besked, selvom du er tilmeldt kurset.

Hvis der sker ændringer på et senere tidspunkt, vil alle studerende der er tilmeldt kurset få direkte besked på deres KU-mail.

BA-uddannelsen

De obligatoriske kurser findes på www.kurser.ku.dk ved at vælge "Bachelor". Husk kun at se på kurser i studieåret 17/18 som er skemasat til forårssemesteret (evt. blok 3 og 4).

Valgfagene for F18 findes under KA-uddannelsen, de kurser hvor der står ”Udbud” og ”Course” er åbne for bachelorstuderende. Seminarer er forbeholdt kandidatstuderende.

Sommerskolerne kan følges af bachelorstuderende, hvis de udbydes som ”Udbud” eller ”Courses”. Seminarer er forbeholdt kandidatstuderende, hvis du har bestået alle obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen og derfor kun mangler dine ”valgfag”, har du mulighed for at følge seminarer udbudt som sommerskoler.

KA-uddannelsen

Kurserne findes i kursuskataloget på www.kurser.ku.dk. Husk at vælge studieåret 17/18 og ”forår” (evt. blok 3 og 4).

Det fremgår af titlen om kurset er et ”Udbud”, ”Course” eller ”Seminar”. Hvor udbud er kurser på dansk med enten mundtlig eksamen (mundtlig eksamen med forberedelse/uden forberedelse eller synopsiseksamen)

Specialiseringer

Hvis du ønsker at følge en specialisering skal du følge 30 ECTS specialiseringskurser i foråret. Du skal huske at søge om optagelse på specialiseringen. Du kan læse mere om dette på den enkelte specialiserings hjemmeside eller kontakte studievejledningen.

Der bliver udbudt:

 • Specialization in International Political Economy
  • Theories and Issues in International Political Economy (15 ECTS)
  • Electives:
      
   • The politics of International Trade
   •   
   • Glocal Environmental Governance
   •   
   • The political economy of European Integration
   •   
   • The politics of global finance
   •   
   • Sex and money: Gender in the global political economy

 

Kurser ved Copenhagen School of Law and Governance

Hvis du ønsker at følge et kursus ved Jura, KU, CBS, Jur eller CBS, IBP kan du henvende dig til Hanne Kraak, hmk@ifs.ku.dk for at høre nærmere om ordningen.
 Til toppen