Interne seminarer

Fotograf: Sara Galbiati

Fire gange om året afholdes interne seminarer som bygger på fremlæggelser af papers ("work in progress"), forfattet af den enkelte stipendiat. De interne seminarer er kernen af instituttets ph.d.-program, da det giver stipendiaten mulighed for at forbedre sit projekt gennem en fremlæggelse og efterfølgende feedback fra både medstuderende samt interne og eksterne opponenter. Stipendiaterne vurderer selv seminarerne som værende både trygge og brugbare grundet den konstruktive kritik.

Hver stipendiat skal fremlægge 3 gange i alt i løbet af den 3-årige projektperiode.

Deltagelse i de interne ph.d.-seminarer er obligatorisk for alle, der er indskrevet på forskeruddannelsen. Ligeledes har stipendiaterne pligt til at deltage som opponenter ved fremlæggelsen af papers.

Deltagelse tæller med 7½ ECTS.