Ph.d.-kurser på Institut for Statskundskab

Fotograf: Sara Galbiati

Institut for Statskundskab udbyder jævnligt interessante metode- og substanskurser på højt niveau, herunder både obligatoriske kurser og kurser på opfordring fra de studerende. Som en del af ph.d.-uddannelsen på Københavns Universitet skal du gennemføre 30 ECTS ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer svarende til et halvt års studieindsats.

Fakultetet udbyder et obligatorisk introduktionskursus, som fremlægger vigtige elementer af ph.d.-programmet. Derudover bliver de tre kurser “Research design“, “Advanced qualitative analysis” og “Advanced quantitative analysis” regelmæssigt udbudt, hvoraf hvert enkelt kursus giver 5 ETCS.

Institut for Statskundskab tilbyder følgende kurser:

 1. Research Design (efterårssemesteret)
 2. Advanced Quantitative Methods (hvert andet år)
 3. Advanced Qualitative Methods: Causal inference (hvert andet år)
 4. Causal Case Study Methods (TBA)
 5. User-driven courses (TBA)

Kursuskatalog 2020:

 • 13.-17. januar: The Logic of Qualitative Research in Political Science 
  Undervisere: Lene Hansen & Peter Dahler-Larsen

 • 24.-25. november: Theory course
  Underviser: Christian F. Rostbøll
   
 • 2.-3. december: Theory course
  Underviser: Christian F. Rostbøll
   
 • 14.-18. december: Ph.d.-course
  Underviser: Scott Cunningham 

 

Check den fælles nationale database www.phdcourses.dk for ph.d.-kurser udbudt på universiteterne i Danmark.

Kig også på fakultetets hjemmeside for generiske ph.d.-kurser.

Tilmelding og betaling for kursusdeltagelse

Deltagelse i ph.d.-kurserne er gratis for ph.d.-studerende i Danmark, hvis institut fremgår på nedenstående liste:

 • Københavns Universitet
 • Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

Dette gælder kun fuldt indskrevne studerende og altså ikke blot tilknyttede eller besøgende/ visiting studerende, som således skal betale. Studerende udenfor Danmark (inkl. Grønland) skal ligeledes betale.

Eksterne ph.d.-studerende skal betale kr. 1.500 kr. (200 euro) pr. kursusdag. 

De fleste kurser accepterer et maksimum på 15 deltagere ved først-til-mølle-princippet. Tilmelding sker via mail til phdcourses@ifs.ku.dk. Husk at specificere, hvilket kursus, du ønsker at melde dig til.