Ph.d.-uddannelsens studieordning

Her finder du link til Current PhD statute for Political Science (ph.d.-studieordningen) gældende for Institut for Statskundskab, Københavns Universitet:

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside finder du retsgrundlaget for Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: