Udlandsophold

Fotograf: Sara Galbiati

Den studerende skal indgå i aktive forskermiljøer, ikke alene ved den institution, der har indskrevet den studerende, men også gennem ophold ved andre forskningsinstitutioner, primært udenlandske. Ved valget af andre forskningsinstitutter spiller ikke alene det pågældende steds kvalitet en rolle, men også relevansen for arbejdet med afhandlingen, da både forsknings-arbejde, kurser, videnformidling skal kunne gennemføres under opholdet.

Studerende der har været af sted fortæller, at deres ophold har givet dem et større internationalt netværk og har været med til at fremme deres karriere. Varigheden bør samlet være minimum 3 måneder, må ikke overskride et år, og bør fortrinsvis finde sted i udlandet.

Ph.d.-komiteen kan stille tilskud til rådighed ift. længerevarende forskningsophold. Det er et krav at den ph.d.-studerende sender en ansøgning. Bemærk venligst, at forskningsophold for eksterne studerende og studerende lønnet via ekstern bevilling ofte dækkes udenfor Københavns Universitet. Hvis du er ekstern, skal du derfor tjekke med din kontaktperson, for at sikre at du er berettiget til at ansøge om tilskud fra ph.d.-komiteen.

Du kan ansøge om tilskud til:

  • Den billigst mulige tur-retur billet (skal bookes via Carlson Wagonlit)
  • Transport til og fra lufthavnen
  • Visa - hvis nødvendigt
  • Bolig og leveomkostninger (2.500 kr. pr. måned eller 2.500/30 = 83 kr. pr. dag)
  • Basal forsikring er dækket af Københavns Universitet (Husk at bede Henrik Harboe Wissum om forsikringskort før du rejser)

Alle omkostninger skal kunne dokumenteres med kvitteringer. Rejser skal bookes via den overenskomst som instituttet/ Københavns Universitet har på tidspunktet for ansøgningen (på nuværende tidspunkt er det Carlson Wagonlit).

Tilskuddet fra komiteen dækker ikke nødvendigvis alle omkostninger, og det er derfor anbefalet, at du søger om ekstern funding eller eksterne tilskud.

I nogle tilfælde er det muligt at ansøge om tilskud som dækker omkostninger ift. fotokopiering, adgang til biblioteker osv. Det er ikke muligt at ansøge om tilskud som dækker undervisningsgebyr, eksempelvis den typiske betaling for at opholde sig på et givent universitet. De fleste studerende får 'Visiting fellow' status, som ikke kræver tilmeldingsgebyrer, og i mange tilfælde opnås dette gennem vejlederen eller kontaktpersonen på det givne fakultet.

Ansøgninger kan sendes til lederen af ph.d.-programmet, Lene Holm Pedersen når som helst via mail. Vejlederen skal godkende at ansøgningen er understøttet af ham/ hende når ansøgningen er afsendt (dette kan blot være gennem et 'ok' på mail).

Det anbefales at den ph.d.-studerende opholder sig i udlandet mellem 3 til 12 måneder. Det er dog ikke et formelt kriterie. Ophold kan være på andre universiteter, forskningsinstitutter eller feltarbejde. Ophold længere end 12 måneder skal underbygges af relevante argumenter for afhandlingen, og skal arrangeres separat med lederen af ph.d.-programmet, vejlederen og institutlederen.