Vejledning

Fotograf: Sara Galbiati

En meget væsentlig del af forskeruddannelsen sker gennem den individuelle vejledning. Hver stipendiat får tilknyttet en lektor eller professor ved Institut for Statskundskab som hovedvejleder, hvis primære opgave er at yde faglig og studiemæssig vejledning. Derudover har hovedvejlederen et særligt ansvar for, at den studerende får mulighed for at skabe kontakter til aktive forskere uden for KU. Hvis den studerende ønsker det, er der mulighed for at få tilknyttet en bivejleder.

Udover at vejlede den studerende i forbindelse med arbejdet på afhandlingen, sørger vejlederen for at kontrollere og bidrage til, at stipendiaten gennemgår en forskeruddannelse, der er i overensstemmelse med studieordningens indhold og formål. Stipendiat og vejleder har i fællesskab ansvar for, at der udarbejdes en individuel studieplan, som revideres undervejs. Det er endvidere vejlederens opgave at udarbejde halvårsevalueringer. Ved forskeruddannelsens afslutning skal vejlederen afgive en skriftlig erklæring om, at stipendiaten på tilfredsstillende måde har gennemgået en forskeruddannelse i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav.

Det er en forudsætning for indskrivning som ph.d. studerende, at Instituttet kan tilbyde vejledningen inden for projektets centrale dele.