Summer Schools 2019

Institut for Statskundskab udbyder følgende sommerskoler i sommeren 2019:

 • EU’s politiske økonomi – på baggrund af Brexit og Trump ved Peter Nedergaard
   
 • Dansk forsvarspolitik og strategiske studier ved Henrik Ø. Breitenbauch
   
 • Democracy and Democratization in Comparative Perspective ved Yosef Kamal
    
 • Offentlig Ret ved NN


Du kan læse om indhold, litteratur og undervisningstidspunkt for kurserne i kursuskataloget på ww.kurser.ku.dk . Du skal være opmærksom på at vores sommerkurser udbydes som intensive kurser, så du forventes at have læst litteraturen inden kurset begynder og må regne med at have hjemmearbejde i løbet af de uger kurset forløber.

Studerende som læser ved institut for Statskundskab skal søge om optagelse på sommerskoler via selvbetjeningen. Der er åbent for ansøgning i forbindelse med ansøgning til forårets kurser (F19) både i den ordinære tilmeldingsperiode og i eftertilmeldingsperioden, desuden er der eftertilmelding i forbindelse med ansøgningen til den ordinære tilmeldingsperiode til efterårets kurser (E19). Husk at tilmelding til sommerskoler er bindende.

Studerende som ikke læser ved institut for statskundskab og ønsker at følge vores sommerkurser, skal søge om optagelse via en blanket, som bliver tilgængelig her på siden i løbet af februar 2019.

Ansøgningsfristen for studerende som skal
ansøge med ansøgningsblanket var den 1. april 2019

 • Gå til ansøgningsskema /  Ansøgningsfristen for 2019 er udløbet