Sommerskoler

Institut for Statskundskab udbyder følgende sommerskoler i sommeren 2021:

  • Peter Nedergaard: EU – politik, økonomi og lobbyisme/ EU – politics, economics, and lobbyism

  • Lasse Aaskoven: Finanspolitikkens Politik/ The Politics of Fiscal Policy

  • Henrik Breitenbauch: Dansk forsvarspolitik og strategiske studier

  • 3 hold i Offentlig Ret

Sommerskoler er planlagt som intensive kurser

Du skal være opmærksom på at vores sommerkurser udbydes som intensive kurser, så du forventes at have læst litteraturen inden kurset begynder og må regne med at have hjemmearbejde i løbet af de uger kurset forløber. Det er ikke muligt at følge flere sommerskoler samtidigt.

Du kan læse om indhold, litteratur og undervisningstidspunkt for kurserne i kursuskataloget på www.kurser.ku.dk.

Søg om optagelse på sommerskoler

Hvis du læser på et andet institut end Institut for Statskundskab eller hvis du ønsker at tage en sommerskole gennem Åbent Universitet, så skal du søge om optagelse senest 1. april. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt i slutningen af februar på denne side.

Hvis du læser på en uddannelse ved Institut for Statskundskab, så skal du søge om plads på kurset i undervisningstilmeldingsperioderne via Selvbetjening. Du kan læse mere på dine studieinformationssider.

Kontakt studievejledningen hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, undervisningstilmeldingsperioderne eller lignende.

Ansøgningsfristen for studerende som ansøger med ansøgningsblanket var den 6. april 2021.