Økonomi & Politik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Økonomi & Politik

Redaktionelt forord 

Danmark er et gennemglobaliseret land. Via den politiske globalisering inddrages danske embedsmænd, politikere og civilsamfundsorganisationer i globale styringsprocesser. Via samfundsglobaliseringen opbygges kommunikations- og informationsnetværk på tværs af befolkninger, og kulturer og idéer mødes på godt og ondt. Via den økonomiske globalisering konkurrerer vi på verdensmarkederne og forbruger produkter og services fra hele kloden. Hertil kommer, at undersøgelser viser, at danskerne hører til de mindst globaliseringsforskrækkede folkefærd i verden. 

Vi har opbygget politiske, administrative og økonomiske systemer, der fleksibelt tilpasser sig de globale udfordringer og muligheder, og vi har intentionen om at vi vil kompensere de mest udsatte befolkningsgrupper i landet, der kun i mindre udstrækning drager fordel af globaliseringsdynamikker. 

Der findes mange andre små stater, der ikke ligesom Danmark har forstået at udnytte de muligheder globaliseringen tilbyder og heller ikke har formået at vende dens potentielt nedbrydende effekter til egen fordel. Det oplagte spørgsmål at undersøge er, hvilke forhold i Danmark, der i et historisk perspektiv har gjort, at vi i det store og hele hører til i gruppen af globaliseringsvindere? 

I dette temanummer, der er gæsteredigeret af Martin Jes Iversen, foreslår en række erhvervshistorikere, at vi i vores søgen efter forklaringer på den danske globaliserings-model vender blikket mod det danske erhvervsliv. Traditionelt har den dominerende fortælling om den danske model fremhævet den betydning som landbrugs- og arbejds-tagerorganisationerne har haft på skabelsen af et dynamisk arbejdsmarked og en føde-varebaseret produktionsmodel. Problemet er bare at dette arbejdsmarked og denne produktionsmodel tidsmæssigt først blev helt udfoldet efter den danske økonomi allerede var blevet globaliseret. En mere overbevisende fortælling bør derfor, ifølge bidragsyderne til dette temanummer, i større udstrækning vægtlægge den betydning som det danske erhvervsliv gennem århundreder har haft for den danske models globalisering. 

Globaliseringen er langt fra et nyt fænomen. Den er blevet hurtigere og mere gennemtrængende, men erhvervslivet har været med hele vejen. Endnu den dag i dag ser vi hvordan erhvervslivet – nogle gange organisk andre gange som et resultat af disruption – løbende tilpasser sig og bidrager til at netop Danmark hører til på den vindende side i globaliseringskapløbet. 

Martin Marcussen
Ansvarshavende redaktør for Økonomi & Politik