Uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser

Uddannelser

Bacheloruddannelser

Guide til studievalg for bacheloruddannelser på Institut for Statskundskab. Her finder du beskrivelser af bacheloruddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag, samt information om optagelse og studieliv.

Kandidatuddannelser

Her finder du beskrivelser af kandidatuddannelserne i Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management (Sikkerheds og Risikoledelse) samt information om optagelse og studieliv.

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-graden er et tre-årigt forskeruddannelsesprogram. Læs mere om ansøgning, vejledning og erhvervsmuligheder for forskerud-dannelsesprogrammer.

Sidefag

Guide til studievalg og optagelse for sidefagsuddannelsen. Sidefagsuddannelsen i Samfundsfag er til dig, der ønsker en to-faglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvormed du samtidig opnår undervisnings-kompetence på gymnasieniveau i Samfundsfag.

Merit

Guide til ansøgning og optagelse som meritstuderende. Hvis du læser på et andet institut end Institut for Statskundskab og gerne vil tage enkelte kurser på Institut for Statskundskab, så skal du søge om at blive meritstuderende.

Efter- og videreuddannelse

Læring er livslang. Derfor tilbyder Institut for Statskundskab kurser under Åbent Universitet til dig, som er færdiguddannet, men gerne vil fortsætte med at tilegne dig ny viden.

Fotograf: Sara GalbiatiSummer Schools

Hvert år afholder Institut for Statskundskab en række kurser i løbet af sommermånederne. Summer Schools 2017 bliver afholdt i august og september.