Økonomi & Politik – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Økonomi & Politik

Økonomi & Politik

Økonomi & Politik, årgang 92, #1, 2019: Temanummer om ”Trumpland – historiske perspektiver, nutidige realiteter” (pdf)

Redaktionelt forord

Trumpismen og alt hvad Trump står for, forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke hvis der efter næste præsidentvalg måtte komme en ny præsident. Donald Trump reflekterer nogle dybere udviklingstendenser i USA og så sandelig også mange andre steder i verden. Trump er derfor blot et tegn på, at demokratiets og den globale politiks spilleregler er under udvikling, og nogle vil sige afvikling. 

Med Trump er det blevet tydeligt for alle og enhver, at USA er et ekstremt splittet land - kulturelt, etnisk, økonomisk, politisk. Sagen er imidlertid den, at denne splittelse er årsagen til at Trump kunne blive valgt i første omgang. Med sine angreb på ”deep state”, ”fake news”, ”Hillary Clinton”, ”immigranterne” og en hel masse andet bidrager Trump ikke til at samle landet, tværtimod. Men det var ikke ham, der skabte splittelsen i første omgang. 

Selvom Trump er et symptom på et større og mere grundlæggende problem, kan han nå at skabe en masse problemer omkring sig. I dette temanummer, der er redigeret af Kasper Grotle Rasmussen, fremgår det eksempelvis, at selve præsidentembedet kan lide skade af Trumps manglende forståelse for de grundlæggende demokratiske spilleregler og forfatningens bestemmelser. Magtens tredeling udfordres rutinemæssigt, ligesom nyhedsmedierne udstilles som folkets fjende nummer ét. Trumps tilgang har også meget direkte konsekvenser for et utal af befolkningsgrupper – især store befolkningsgrupper, der ikke regnes med til gruppen af sande amerikanere. Trump har desuden helt ændret forholdet til naboerne i nord og syd, til alliancepartnerne i Europa, til Rusland og ikke mindst til Kina. 

Det er klart, at Danmarks udenrigspolitik også påvirkes af Trump. Vi har siden afslutningen af anden verdenskrig fulgt amerikanerne i tykt og tyndt. Både fordi vi i det store og hele delte synspunkter med amerikanerne, men også i tiltro til, at vi på den måde kunne betale beskyttelsespenge til vores største sikkerhedsudbyder. Trump har imidlertid tydeligt givet udtryk for, at vi ikke bare sådan uden videre kan tage en amerikansk sikkerhedsgaranti for givet. Indtil videre har den danske tilgang til Trump bedst været indfanget i begrebet ”strategisk tålmodighed” – mest i håbet om, at Trump er omgivet af fornuftens mænd og kvinder. I dag ved vi, at det er han ikke. Trump træffer ofte sin helt egne beslutninger uden nogen reel rådgivning. Danmark skal til at tænke nyt i udenrigspolitikken. Alt er ikke længere, som det var før 2016. Hvad dette nye er, er der imidlertid ikke noget klart svar på. Ligesom resten af verden er Danske udenrigspolitiske beslutningstagere stadig usikre på, hvilket ben man skal stå på i forhold til Trump-land. 

Nyt fra redaktionen: 

Tidsskriftet Økonomi & Politik har 92 år på bagen. Det blev undfanget i 1927 af P. Munch - historiker, mangeårigt medlem af Folketinget, udenrigsminister og leder af Institut for Historie og Samfundsøkonomi ved Københavns Universitet. Det gør tidsskriftet til ét af de ældste dansksprogede tidsskrifter overhovedet. Med fire udgivelser om året har tidskriftet offentliggjort over 2.500 videnskabelige artikler. Hertil kommer et utal af anmeldelser, beretninger, politiske og økonomiske oversigter, redegørelser, debatindlæg og kommentarer. 

I dag udgør de mange bidrag samlet set et vigtigt historisk vidnesbyrd om ikke blot de danske samfundsvidenskabers udvikling, men også hele det danske og internationale samfunds udvikling over et århundrede. Ikke mindst i et historisk perspektiv føler redaktionen en forpligtelse til at videreføre og ikke mindst videreudvikle tidsskriftet. 

Udviklingen skal ske i respekt for den profil, tidsskriftet har etableret. Det er en profil, der sikrer, at bidrag til Økonomi & Politik bliver læst og får gennemslagskraft. Artikler i tidskriftet er letlæste, samfundsrelevante og fagfællegodkendte forskningsbidrag, som offentliggøres ved siden af praktikerindlæg og diskussionsoplæg. Tidsskriftets temanumre afspejler og bidrager til de vigtigste udviklingstendenser i dansk politik og økonomi. Tidskriftet er og vil fortsat være at finde på Uddannelses- og Forskningsministeriets såkaldte BFI-liste (bibliometrisk forskningsindikator) klassificeret som et niveau-1 tidskrift. 

Det er ærgerligt, hvis et tidsskrift, som oppebærer en konstant høj kvalitet, ikke når ud til alle samfundsinteresserede danskere. Derfor har DJØF Forlag besluttet at give tilladelse til, at alle offentliggjorte artikler nu gives fri. Det betyder i praksis, at vi går over til ”open source”. Alle kan fremover - uden beregning - søge, læse og downloade såvel hele tidsskriftet som enkeltbidrag. Det gælder nærværende teamnummer, og det gælder indtil videre en lang række tidligere temanumre, og måske engang i fremtiden samtlige artikler i tidsskriftets historie. 

Der etableres ikke en betalingsmur mellem tidsskriftets bidragsydere og samfundsinteresserede danskere. Adgangen til artiklerne bliver gratis for alle og enhver, og tidsskriftets gennemslagskraft kan blive tilsvarende større. Men det betyder også, at vi fremover ikke længere vil kunne læse tidsskriftet i ”hard copy”. Det vil ikke længere bliver fysisk optrykt og rundsendt per post. Til gengæld får tidsskriftet sin egen platform på DJØF Forlags hjemmeside. 

Fremover vil tidsskriftets tilgængelighed og synlighed kontinuerligt være i fokus, samtidig med at det opretholder samme høje standard og bevarer sin samfundsmæssige relevans. Der vil fortsat blive produceret fire temanumre om året, og der vil blive suppleret med artikler uden for tema. Der vil også fortsat blive organiseret offentlige seminarer med udgangspunkt i udvalgte temanumre. 

Martin Marcussen, professor
Ansvarshavende redaktør