Uddannelser

Bacheloruddannelser

Guide til studievalg for bacheloruddannelser. Her finder du beskrivelser af bacheloruddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag, samt information om optagelse og studieliv.

Kandidatuddannelser

Beskrivelser af kandidatuddannelserne i Statskundskab, Samfundsfag, Security Risk Management og erhvervskandidat i Statskundskab samt information om optagelse og studieliv.

Sidefag

Sidefagsuddannelsen i Samfundsfag er til dig, der ønsker en to-faglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvormed du samtidig opnår undervisnings-kompetence på gymnasieniveau i Samfundsfag.

Merit

Hvis du læser på et andet institut end Institut for Statskundskab og gerne vil tage enkelte kurser på Institut for Statskundskab, så skal du søge om at blive meritstuderende.

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-graden er et tre-årigt forskeruddannelsesprogram. Læs mere om ansøgning, vejledning og erhvervsmuligheder for forskerud-dannelsesprogrammer.

Efter- og videreuddannelse

Læring er livslang. Derfor tilbyder Institut for Statskundskab kurser under Åbent Universitet til dig, som er færdiguddannet, men gerne vil fortsætte med at tilegne dig ny viden.

Fotograf: Sara Galbiati Summer Schools

Hvert år afholdes en række kurser i løbet af sommeren. Læs information om sommerskoler 2020. Søg inden 1. april 2020.