Uddannelser

Studerende ved StatskundskabBacheloruddannelser

Guide til studievalg for bacheloruddannelser. Her finder du beskrivelser af bacheloruddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag, samt information om optagelse og studieliv.

Studerende ved StatskundskabKandidatuddannelser

Beskrivelser af kandidatuddannelserne i Statskundskab, Samfundsfag, Security Risk Management og erhvervskandidat i Statskundskab samt information om optagelse og studieliv.

Studerende ved StatskundskabSidefag

Sidefagsuddannelsen i Samfundsfag er til dig, der ønsker en to-faglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvormed du samtidig opnår undervisnings-kompetence på gymnasieniveau i Samfundsfag.

Studerende ved StatskundskabMerit

Hvis du læser på et andet institut end Institut for Statskundskab og gerne vil tage enkelte kurser på Institut for Statskundskab, så skal du søge om at blive meritstuderende.

Underviser ved StatskundskabPh.d.-uddannelsen

Ph.d.-graden er et treårigt forskeruddannelsesprogram. Læs mere om ansøgning, vejledning og erhvervsmuligheder for forskeruddannelsesprogrammer.

Studerende ved StatskundskabEfter- og videreuddannelse

Læring er livslang. Derfor tilbyder Institut for Statskundskab kurser under Åbent Universitet til dig, som er færdiguddannet, men gerne vil fortsætte med at tilegne dig ny viden.

Undervisning på Statskundskab Summer Schools

Hvert år afholdes en række kurser i løbet af sommeren. Læs information om sommerskoler 2021.