Forskning

I en stadig mere kompleks verden er det essentielt at kunne forstå, forklare og forudsige de problematikker, der – også i fremtiden – vil påvirke vores samfund. På Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet forsker vi i samfundsmæssige og sociale problemstillinger i både national og international optik. Det er en forskning, der bidrager med løsninger på disse komplekse problemstillinger.

Vi har ekspertise inden for en række felter – også inden for så forskellige felter, der andre steder i verden ville være placeret i forskellige institutter. Vores forskning er organiseret i forskellige forskningscentre og -grupper, hvis områder krydser og overlapper hinanden. Det giver os unikke muligheder for at samarbejde og blande tilgange og metoder. Det ligger dermed i instituttets DNA at kombinere kerneemner inden for politologien med andre forskningsfelter, hvilket fremmer et pluralistisk forskningsmiljø, hvor vi kombinerer, eksperimenterer og udvikler.

Vores forskning har en reel indvirkning på, hvordan vi som samfund indretter os, hvordan vi løser fælles problemer, og hvordan vi ser på fremtiden. Som eksempel herpå kan nævnes et udpluk af vores nyere forskningsprojekter: Forskningsprojektet Images and International Security blev lanceret i 2014, og projektets målsætning er at bidrage med teoretiske og empiriske indsigter i, hvorfor og hvordan billeder påvirker internationale relationer. I 2014 igangsatte Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering et andet forskningsprojekt, som er en undersøgelse af borgernes oplevelse af den offentlige velfærd, og hvad det betyder for ledere i det offentlige. Et tredje forskningsprojekt fra Center for Valg og Partier undersøger betydningen af stigende indvandring for sammenhængskraften i Danmark. Endvidere har Center for Militære Studier løbende bidraget med viden og analyser i forbindelse med Forsvarsministeriets beslutningsproces om anskaffelse af nye kampfly.

En nylig forskningsevaluering konkluderer, at instituttet er blandt de “bedste forsknings-miljøer i Europa med banebrydende forskning af international kvalitet i alle aspekter af politologiens kerneområder og international politik”. Samtidig anerkendes instituttet for dets betoning af teoretisk og metodisk pluralisme, der ifølge evalueringen skaber et “frugtbart miljø for teoretisk og metodisk innovation, hvilket er essentielt for at opnå videnskabelig og social impact”. Netop begrebet “impact” indfanger fint vores udgangs-punkt for forskningen: Vi ønsker at bedrive forskning, der gør en forskel – forskning, der bidrager til løsningen af grundlæggende problemer i samfundet, og som har impact både akademisk og offentligt.