Forskning

I en stadig mere kompleks verden er det essentielt at kunne identificere, forstå, forklare og forudsige de problematikker, der – også i fremtiden – vil påvirke vores samfund. På Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet forsker vi i samfundsmæssige og sociale problemstillinger i både national og international optik.

Instituttet er organiseret i fire forskergrupper som hovedsageligt følger statskundskabens kernefag samt tre tværgående forskergrupper på strategiske områder. Instituttet huser desuden Center for Militære Studier (CMS) samt en række mindre forskningscentre.

Vi deltager endvidere i tværgående forskningsmiljøer og projekter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og på Københavns Universitet gennem forskellige tværgående centre, hvoraf de vigtigste er Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS), Centre for Sustainability and Society (SUSY) og Dronning Marys Center - Viden. Partnerskaber. Forandring.

Det ligger i instituttets DNA at kombinere kerneemner inden for politologien med andre forskningsfelter, hvilket fremmer et pluralistisk forskningsmiljø, hvor vi kombinerer, eksperimenterer og udvikler.

Flere forskningsevalueringer har konkluderet, at instituttet er blandt de bedste forskningsmiljøer i Europa, der leverer banebrydende forskning af top international kvalitet indenfor politologiens kerneområder og international politik. Instituttet anerkendes for dets betoning af teoretisk og metodisk pluralisme, der skaber rum for både innovation og videnskabelig- og social impact.