Om instituttet

På Institut for Statskundskab er vores mål at bedrive grundforskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau.

Instituttet stræber efter at udforske nutiden og forme fremtiden ved at uddanne de studerende i analytisk tænkning, kritisk refleksion og tværfaglig problemløsning. Det er kvalifikationer, der kræves i en verden, der er stadigt mere kompleks og omskiftelig. Blandt de problemer, der må løses i fremtiden, er de økonomiske, politiske og demokratiske implikationer af klimaforandringerne, globale magtforskydninger og ukendte udfordringer som f.eks. corona-virussen.

Instituttet udbyder bachelor- og kandidatuddannelser i samfundsfag og statskundskab samt den engelsksprogede kandidatuddannelse i Security Risk Management. Instituttet indgår desuden i en lang række internationale partnerskaber i Europa og i den øvrige verden.

Instituttet tilbyder også efter- og videreuddannelseskurser, blandt andet i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Forskning

Vi er et engagerende og internationalt forskningsmiljø, der fører studerende, forskere og det omliggende samfund sammen på innovative måder og på forskellige platforme. Vores forskere deler erfaringer og indsigter med hinanden og med de studerende, eksperimenterer med forskellige tilgange til deres stof og samarbejder på tværs af faggrænser.

Det er vigtigt for os, at vores ekspertviden og forskning bidrager til den offentlige politiske debat gennem blandt andet foredrag og deltagelse i medierne - både i og udenfor Danmark.

Organisatorisk er instituttet inddelt i forskellige forskergrupper og centre.

Beliggenhed

Instituttet er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vi har til huse i historiske bygninger i det gamle Kommunehospital fra 1863 med udendørs atriumhaver.

Med beliggenheden i hjertet af København er instituttet i cykelafstand til langt de fleste bydele, tæt på trafikknudepunktet Nørreport samt Botanisk Have og Det Kongelige Bibliotek.