Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Ph.d. (interne)

Liste over interne ph.d.-stipendiater som er ansat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Aaskoven, LassePh.d.-stipendiat Finanspolitik, finanspolitiske institutioner, komparativ politik, komparativ politisk økonomi, naturressourcepolitik, politiske partier, politiske budgetcykluser, skattepolitik +45 353-31369E-mail
Bossetta, MichaelPh.d.-stipendiat Ph.d.-stipendiat +45 353-31226E-mail
Christensen, Kristoffer KjærgaardPh.d.-stipendiat Cybersikkerhed, informations- og kommunikationsteknologi, international politik, overvågning, sikkerhedspolitik +45 353-37300E-mail
Dahl, Malte RokkjærPh.d.-studerende Eksperimentel metode, integration, kausal inferens, minoriteter, politisk adfærd, stereotyper, økonomisk diskrimination +45 353-37924E-mail
Dahlgaard, Jens OlavPh.d.-stipendiat Kausal inferens, metode, politisk adfærd, valgdeltagelse +45 60 73 28 73E-mail
Egerod, Benjamin Carl KragPh.d. Studerende Komparativ politisk økonomi, kvantitative og kvalitative metoder, politiske karrierer, specialinteressers politiske indflydelse, svingdøren mellem specialinteresser og politik +45 353-32854E-mail
Foged, Søren KjærPh.d.-stipendiat Besparelser, evaluering, kommuner, offentlig-privat samarbejde, offentlig styring og økonomi, økonomistyring +45 353-24638E-mail
Friis, Simone MolinPh.d.-studerende Henrettelses- og halshugningsvideoer, international politik, international sikkerhed og billeder, Islamisk Stat, krigen i Syrien, krigen mod terror, moderne krig og nutidens medier, politisk vold, billeder og synlighed, terror og spektakulær vold +45 353-37657E-mail
Hagemann, AninePh.d.-studerende Ph.d.-studerende +45 353-35054E-mail
Hansen, Jonas HedegaardPh.d.-stipendiat Eksperimentel metode, holdningsdannelse, kampagneformer, kvantitativ metode, politisk mobilisering (Get-Out-The-Vote), politisk psykologi, valg, valgdeltagelse, valgkamp +45 353-24106E-mail
Jacobsen, MarcPh.d.-studerende Arktis, dansk udenrigspolitik, diskurs, Grønland, identitet, international politik, københavnerskolen, postkolonialisme, poststrukturalisme, rigsfællesskabet +45 353-31360E-mail
Junk, Wiebke MariePh.d.-stipendiat EU, interessegrupper, internationale organisationer, kausal inferens, miljøpolicy, offentlig policy, offentlig opinion, politisk kommunikation og framing, politiske netværk, research metoder +45 353-32323E-mail
Jørgensen, Rolf ThunebergPh.d.-stipendiat Automated content analysis, causal process tracing, diskurser og ideer i politisk analyse, EU's institutioner, EU¿s markedsintegration, finansiel regulering, finanskrise, globalisering, international politisk økonomi, semantisk netværksanalyse, økonomisk idehistorie  E-mail
Kjær, Agnete AslaugPh.d.-stipendiat Helse, kvantitative metoder, offentlig administration, registreringsdata, sociale tjenester, social gerontologi, sociologi, survey data, ulighed, ælde +45 353-31693E-mail
Lambert, MarinaPh.d. Studerende Den europæiske integration, diskursanalyse, EU, europæisk identitet, identitetsdannelse, myter, psykoanalyse, symboler +45 353-31362E-mail
Larsen, Martin VinæsPh.d.-stipendiat Amerikansk politik, eksperimentel politologi, kvantitativ metode, politisk adfærd, politiske brands, politisk psykologi, politisk økonomi, rational choice, valg, økonomisk stemmeadfærd +45 353-24637E-mail
Lauritzen, Heidi HesselbergPh.d.-stipendiat  +45 353-31467E-mail
Li, XuanPh.d.-studerende Demokrati, ledelse i lokalsamfund, Robert D. Putnam, ungdommens civile engagement +45 353-33341E-mail
Liebetrau, TobiasPh.d.-stipendiat Cybersikkerhed, informations- og kommunikationsteknologi, informationssikkerhed, infrastruktur, international politik, internet, kritiske sikkerhedsstudier, overvågning, sikkerhedspolitik, teknologi og videnskabs- og teknologistudier +45 353-31219E-mail
Lind, Jonas KrogPh.d.-stipendiat Evaluering, forskningsevaluering, forskningspolitik, offentlig forvaltning, offentlig styring og ledelse, offentlige organisationer, organisationsteori, uddannelsespolitik +45 353-31704E-mail
Ma, YiPh.d. Studerende Kinesisk politik, kollektiv handling, komparativ politik +45 353-32663E-mail
Meilvang, Hjalte BondePh.d.-studerende Evaluering, læringsundersøgelser, politisk statistik, test, uddannelsespolitik, økonomiske indikatorer +45 353-33477E-mail
Møller, Anne MettePh.d.-stipendiat Evaluering, evidensbaseret politik og praksis, forskningsanvendelse, implementering, offentlig forvaltning, organisationsteori, praksisteori, translationsteori, socialpolitik, vidensbasering +45 353-34867E-mail
Nielsen, Anders WollerPh.d.-studerende Ph.d. -stipendiat +45 353-35748E-mail
Nielsen, Anne BachPh.d.-stipendiat Global klimapolitik, katastrofehåndtering, klimatilpasning, resiliente byer, transnationale bynetværk +45 353-36924E-mail
Nielsen, Kitt PliniaPh.d.-stipendiat Epistemologi, evaluering, International Business, international forvaltning, international politik, multinationale virksomheder, politisk risiko, risikoanalyse, -vurdering og -håndtering, risikosamfund, sikkerhedspolitik +45 353-22051E-mail
Parmalingam, Priya DershiniPh.d.-studerende ASEAN, bureaukratisk diskretion, internationale domstole, internationale handelsforlig, jura og politik, komparativ politik, politisk protektion, politiske systemer, strategisk brug af international domstole, Sydøstasiatisk indenrigspolitik, Sydøstasien, WTO-forlig +45 353-24640E-mail
Pedersen, Morten JarlbækPh.d.-stipendiat Erhvervslivets vilkår, EU, indre marked, lobbyisme, lovkvalitet, regulering, sociale rettigheder +45 50 91 62 68E-mail
Popp-Madsen, Benjamin AskPh.d.-stipendiat 20. århundredes politisk tænkning, arbejderrådsbevægelsen, demokratiteori, politisk teori, radikalt demokrati, revolutionær teori +45 353-31638E-mail
Rasmussen, Niels BorchPh.d.-stipendiat Databaseret ledelse, folkeskole, nyinstitutionel teori, offentlig forvaltning, organisationsteori, professionssociologi +45 353-36448E-mail
Roesdahl, MiePh.d.-stipendiat Hverdagspraksisser, global governance, menneskerettigheder, interstatslige relationer, fredsbygning +45 29 84 24 44E-mail
Rohrbach, LiviaPh.d.-studerende Autoritære regimer, demokratisering, etnisk konflikt, freds- og konfliktstudier, fredsopbygning, politisk og territorial magtdeling, sammenlignende politik, subnational regering +45 353-35477E-mail
Stahl, Rune MøllerPh.d.-stipendiat Britisk og dansk økonomisk politik, kapitalismens historie, kritisk økonomisk teori, neoliberalisme, politisk økonomi, social netværksanalyse, videnskabsteori, økonomiske ideers historie +45 353-23379E-mail
Svendsen, ØyvindPh.d.-studerende Diplomati, europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, IR teori, politisk sociologi, sikkerhed +45 353-25397E-mail
Søby, ChristinePh.d.-stipendiat Bæredygtig udvikling, diplomati, diskursiv institutionalisme, EU, EU-udenrigspolitik, FN, global miljøgovernance, grøn økonomi, ideer og diskurser i politisk analyse, integration, international politik, international politisk økonomi, symboler og myter i diskurs analyse, videnskabsteori og metodolog +45 353-24639E-mail
Sørensen, Ditte Maria BrassoPh.d.-stipendiat Europæisk offentlighed, ideologianalyse, offentlig debat, politisk teori +45 353-23791E-mail
Thierry, Jessica Maria SampsonPh.d.-stipendiat EU-domstolen, EUs socialpolitik, fri bevægelighed, ret og europæisk integration, det sociale Europa, velfærdsstaten +45 353-34880E-mail
Toft, MariaPh.d.-studerende Aktør-netværksteori ANT, bæredygtighed, civilsamfund, deltagelse, klimapolitik, lokalt, normer, sociale (miljø) bevægelser, styring +45 353-25347E-mail
Tsinovoi, AlexeiPh.d.-stipendiat Digital diplomati, digitale metoder, international politisk teori, Israel, kritiske sikkerhedsstudier, nymaterialisme, Palæstina, poststrukturalisme, sociale medier, æstetik +45 353-31473E-mail
Vestergaard, Karsten TingleffPh.d.-studerende