Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Videnskabeligt Personale

Liste over videnskabeligt personale som er ansat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Adler-Nissen, RebeccaProfessor Dansk EU-politik, diplomati, Erving Goffman, EU, EU udenrigspolitik, euro, feltarbejde, forbehold, integration, international politik, Pierre Bourdieu, politisk sociologi, sociale medier, Storbritannien, strategi, suverænitet +45 353-23397E-mail
Alsted, JacobLektor Gruppepsykologi, selvets udvikling, statens historie +45 20 77 00 14E-mail
Berg-Sørensen, AndersLektor, studieleder Administrativ etik, demokratisk etik, demokratiske kompromisser, demokratiteori, politisk kynisme, politisk teori, religion og politik, sekularisme +45 353-23449E-mail
Berling, Trine VillumsenPostdoc  +45 61 71 11 85E-mail
Bochsler, DanielLektor Demokrati, demokratisering, Central- og Vesteuropa, etnisk politik, komparativ politik, politiske institutioner, postkommunisme, Schweiz, valg, valgsystemer +45 353-33099E-mail
Boolsen, Merete WattLektor Afvigende adfærd - herunder kriminalitet, dataanalyse med NVivo, evaluering, Grønland, patientinvolvering i egen rehabilitering, samfundsvidenskabelige metoder og metodik - med særlig vægt på kvalitative metoder, sundhedssektoren, uddannelse, udviklingsevaluering +45 353-23430E-mail
Bramsen, IsabelVidenskabelig assistent Det arabiske forår, Bahrain, følelser, ikkevold, konfliktoptrapning, mikro-sociologi, nye medier, Syrien, Tunesien, vold +45 353-24701E-mail
Breitenbauch, Henrik Ø.Centerleder Amerikansk-, europæisk- og dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, forsvarspolitik, international politik, militære forhold, sikkerhedspolitik, sikkerhedsstrategier, stabilisering og civil-militær samtænkning, tankesystemer +45 353-24086E-mail
Burgess, J. PeterProfessor Big data, databeskyttelse, etik, politisk teori, privatliv, risiko, sikkerhedsteori +45 353-33337E-mail
Corry, OlafLektor Geo-engineering, globale bevægelser, international politik, IP teori, klimaforandringer, klimapolitik, miljøpolitik, risikostyring, sikkerhedspolitik, teori om videnskabelige modeller +45 353-32112E-mail
Dabelsteen, Hans B.Postdoc Folkekirken, folkelighed, nationalisme, religion og politik, sekularisme +45 353-23421E-mail
Dahler-Larsen, PeterProfessor Anvendelsen af evaluative information, evaluering, indikatorer, kvalitative metoder, performance, +45 353-24103E-mail
Dinesen, Peter ThistedViceinstitutleder Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politisk psykologi, social tillid +45 353-23375E-mail
Dumouchel, JoelleAdjunkt Centralbank, global finans, historisk ontology, international finansiel regulering, IP-sociologi, praksisteori +45 353-34158E-mail
Emmanuel, Nikolas G.Adjunkt Bistand fra udlandet, borgerkrig, de politiske betingelser, incitamenter, skrøbelighed, Sydafrika, transnationale organisationer, udenrigspolitik analyse +45 353-23367E-mail
Engen, Torben ToftgaardMilitæranalytiker  +45 353-33862E-mail
Esmark, AndersLektor Bureaukrati, demokrati, liberalisme, magt, medier, netværk, nudging, offentlighed, styring, teknokrati +45 353-23412E-mail
Ghin, Eva Camilla MollPostdoc Besparelser, budgetreform, kommuner, krise, offentlig forvaltning, offentlig organisation, offentlig politik, resultatmåling, resultatstyring, statslig styring af regioner og kommuner +45 353-23707E-mail
Gjelstrup, GunnarLektor Evaluering, implementering, ledelse, offentlig forvaltning, oversættelse, strategi, styring +45 353-23418E-mail
Grøn, Caroline Louise HowardLektor Europakommissionen, organisationsteori, offentlig ledelse og styring, tillid og kontrol +45 353-23437E-mail
Hansen, Bertel TeilfeldtPostdoc Big data, data science, borgerkrig, informationskrig, kausal inferens, krig mellem stater, kvantitativ metode, terrorisme, våbenhandel, Wikipedia +45 353-24184E-mail
Hansen, BirtheLektor Masseødelæggelsesvåben, Mellemøsten og civil-militære relationer, Mellemøsten og demokratisering, Mellemøsten og sikkerhed, realisme, terrorisme, unipolaritet +45 353-23390E-mail
Hansen, Hanne FossProfessor Evaluering, evidensbaseret praksis- og politikudvikling, forskningsevaluering, forvaltning, offentlig organisation, offentlig styring, reformer i offentlig sektor, universitetssektorens udvikling +45 353-23403E-mail
Hansen, Jonas HedegaardVidenskabelig assistent Eksperimentel metode, holdningsdannelse, kampagneformer, kvantitativ metode, politisk mobilisering (Get-Out-The-Vote), politisk psykologi, valg, valgdeltagelse, valgkamp +45 353-24106E-mail
Hansen, Kasper MøllerProfessor Adfærdskampagner, eksperimenter, Europarlamantsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagner, vælgeradfærd +45 353-23392E-mail
Hansen, LeneProfessor Billeder, feminisme , international politik, konstruktivisme, poststrukturalisme, sikkerhed +45 353-23432E-mail
Hariri, Jacob GernerLektor Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +45 353-23567E-mail
Hermansson, Henrik Alf JonasPostdoc Automatiseret tekstanalyse, dagsorden, EU, interessegrupper, lovgivende politik +45 353-31719E-mail
Hjorth, Frederik GeorgPostdoc Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +45 353-24104E-mail
Hoff, Jens VilliamProfessor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring +45 353-23386E-mail
Ibsen, Malte FrøsleePostdoc Postdoc +45 353-30627E-mail
Jacobsen, Katja LindskovSeniorforsker AU, FN fredsoperationer, Foucault, humanitær intervention, kapacitetsbygning, kritiske sikkerhedsstudier, maritim sikkerhed, regionale sikkerhedsinstitutioner (Øst- og Vestafrika), sikkerhedsteknologi, videnskabs- og teknologistudier +45 353-33869E-mail
Jakobsen, Mikkel BroenVidenskabelig assistent Videnskabelig assistent +45 353-32457E-mail
Jakobsen, UffeLektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, maritim sikkerhed og risikohåndtering, nations- og statsdannelse, parlamentarisme, samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer +45 353-23404E-mail
Jensen, Hanne NexøLektor Klyngevejledning, køn og forandring i offentlige organisationer, offentlig forvaltning, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning +45 353-23415E-mail
Jensen, Henrik S.Professor MSO Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, tredje verdensanalyser +45 353-23405E-mail
Kaspersen, Lars BoProfessor Associativt demokrati, komparativ politisk sociologi, civilsamfund, offentlig ledelse politisk teori, social teori, statsdannelsesprocesser, statsteori, velfærdsstatens forandring +45 353-23440E-mail
Kosiara-Pedersen, KarinaLektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +45 353-23416E-mail
Kristensen, Kristian SøbyVicecenterleder Arktisk sikkerhed, dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, europæisk sikkerhed, NATO +45 353-24084E-mail
Kristensen, Peter MarcusLektor Brasilien, ikke-vestlige perspektiver på international politik, Indien, international politik teori, Kina, opstigende magter og magttransitionsteorier, videnssociologi +45 353-22922E-mail
Kurrild-Klitgaard, PeterProfessor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk filosofi, politiske konjunkturcykler, politisk økonomi, positiv politisk teori, public choice, rational choice, social choice, statsbygning, terrorisme, +45 353-23798E-mail
Larsen, HenrikProfessor MSO, Jean Monnet Professor Danmark, diskursanalyse, EU, global orden, Storbritannien, udenrigspolitisk analyse +45 353-23417E-mail
Little, Conor EdwardPostdoc Klimapolitik, irsk politik, politiske karrierer, politiske partier +45 353-37958E-mail
Manners, Ian JamesProfessor Danmark og EU, EU, kritisk social EU-teori, normativ magt, planetarisk politik, politisk psykologi i EU, populærpolitisk kultur, Storbritannien og EU, Sverige og EU, symboler, myter og narrativer om EU +45 353-23854E-mail
Marcussen, MartinProfessor Diplomati, udenrigspolitisk analyse, småstatsstudier +45 353-23499E-mail
Martinsen, Dorte SindbjergProfessor EU; fri bevægelighed og velfærd, EU og sundhedspolitikken, EU-domstolens rolle i integrations- og europæiseringsprocessen, europæisering, EUs betydning for national politik, EUs politiske system, implementering af EUs politikker, integration mellem ret og politik, patientmobilitet, det sociale Europ +45 353-23426E-mail
Michaelsen, Hans PeterMilitæranalytiker Forsvar, forsvarsmateriel, forsvarspolitik, jagerfly, kommando og kontrol, luftoperationer +45 353-34802E-mail
Mortensen, Jens LadefogedLektor EUs eksterne forhold, international handel, international politisk økonomi +45 353-23448E-mail
Mossin, ChristianePostdoc Demokrati, civilsamfund, pluralisme, politisk filosofi, politisk teologi, retsfilosofi +45 353-33348E-mail
Nedergaard, PeterProfessor Erhvervspolitik, EU, europæisk politik, handelspolitik, lobbyisme, politisk økonomi, Storbritannien, Tyskland +45 353-23408E-mail
Nielsen, Julie HassingPostdoc Beslutningsprocedurer og institutioner, demokratiteorier og det demokratisk underskud, EU-skepsis, Europa-Parlamentsvalg, Europa-politik, Europæisk historie og integration, EU's demokratiske underskud, kvantitativ metode og eksperimenter, politisk psykologi +45 353-23489E-mail
Olsen, Asmus LethLektor Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, brugertilfredshed, politiske tal, adfærdsdesign, nudging +45 353-23401E-mail
Pedersen, Rasmus TuePostdoc Eksperimentel metode, framing, massemedier, meningsdannelse, meningsmålinger, politisk kommunikation, politisk psykologi, valg, valgkampe +45 353-23400E-mail
Persson, AndersPostdoc EU udenrigspolitik, europæisk normativ magt, fredsbygning, Israel-Palæstinakonflikten, Mellemøsten, statsbygning, terrorisme +45 353-34912E-mail
Petersen, Karen LundLektor, studieleder Begrebshistorie, beredskab, corporate security, efterretningstjenester, kriminologi, offentlighedens inddragelse- og ansvarliggørelse i amerikansk og europæisk terrorbekæmpelse, politisk teori, risiko- og sikkerhedskommunikation, terrorisme og organiseret kriminalitet, vestlig sikkerhedspolitik +45 353-23398E-mail
Philipsen, LisePostdoc Demokratisering, diskursanalyse, FN, human security, internationale institutioner, international politisk teori, international sikkerhed, intervention, magt, post-strukturalisme, sikkerhed, sikkerhedsbegrebet, sikkerhedsliggørelse, sikkerhedspolitikstdoc +45 353-31025E-mail
Rasmussen, AnneProfessor Europæiske Union, Interesseorganisationer, lovgivningsprocesser, den offentlige mening, offentlig politik, parlamenter, politiske partier, politisk responsivitet +45 353-20503E-mail
Rasmussen, Martin Møller BojePostdoc Postdoc +45 353-34429E-mail
Rasmussen, Mikkel VedbyInstitutleder Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, fred og fredsslutninger, krig og konflikt, sikkerhedspolitik, vestlig sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder NATO og EU, væbnede styrker og militær innovation +45 353-32022E-mail
Ronit, KarstenLektor Beslutningsprocesser, erhverv og politik, global politik, interesseorganisationer, internationale organisationer, NGO¿er, nye politiske aktører, offentlig politik, privat politik, regulering og selv-regulering +45 353-23402E-mail
Rosamond, BenProfessor Brexit, europæisk integration, EU, international politisk økonomi, konstruktivisme, post-faktuel politik, sociologisk kundskab +45 353-23395E-mail
Rostbøll, Christian F.Ph.d-programleder, Professor MSO Autonomi, demokratiteori, etik, frihedsbegrebet, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, kompromis, liberalisme, republikanisme, respekt, ytringsfrihed +45 353-23428E-mail
Scavenius, TheresaPostdoc Europæisk statsborgerskab og retten til fri bevægelighed, global klimaetik, global klimapolitik og udfordringer af stat, rettigheder og demokrati, kendsgerninger og normer, kosmopolitisme, nationalisme og global retfærdighed, politisk teori and filosofi +45 30 27 27 84E-mail
Sen, SomdeepPostdoc Etnografi, højre-venstrepolitik, Israel, nybyggerkolonialisme, nationalisme, Mellemøsten, Palæstina, postkolonialisme, race, vold +45 353-24028E-mail
Sørensen, Camilla T. N.Adjunkt Arktis, Kina, Nordkorea, Taiwan, Østasiatisk sikkerhed, Østasien +45 353-36720E-mail
Tønder, LarsLektor Amerikansk politik, demokrati, det antropocæne, kultur, magt, multikulturalisme, politisk filosofi, satire, tolerance, ytringsfrihed +45 353-20489E-mail
Vrangbæk, KarstenProfessor Innovation, konkurrence, koordination, offentlig administration, sundheds- og økonomi politik +45 353-23427E-mail
Wind, MarleneProfessor  +45 353-23429E-mail
Winther, MarkMilitæranalytiker  +45 353-31390E-mail
Wivel, AndersProfessor MSO Magtpolitik, politisk realisme, sikkerhedspolitik, småstater i international politik, udenrigspolitik +45 353-23358E-mail
Wæver, OleProfessor Begrebshistorie, international politik, klimapolitik, konfliktforskning, religion/sekularisme, sikkerhedsteori, talehandlingsteori, transformative teknologier, videnskabsfilosofi, videnskabssociologi +45 353-23431E-mail