Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Agnete Aslaug Kjær

Agnete Aslaug Kjær

Ph.d. stipendiat

Agnete Aslaug Kjær er Ph.d. studerende ved Institut for Statskundskab (KU) og ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Ph.d. projektet omhandler ulige aldring og er baseret på data fra SFI's ældredatabase.

Agnete har en kandidatgrad i Statskundskab fra KU fra 2013 og har siden været ansat ved SFI som videnskablig assistent på en række forsknings- og udredningsprojekter.

Hovedvejleder på projektet er seniorforsker Anu Siren (SFI), og bivejleredere er adjunkt Asmus Leth Olsen (KU) og professor Karsten Vrangbæk (KU).

Projektet forløber fra september 2015 til september 2018.

 

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder inkluderer:

  • Ulige aldring i betydningen socioøkonomiske forskelle i alderdommen i outcomes som livskvalitet, sundhed og fysisk funktionsevne.
  • Variation i brugen af offentlige sundheds- og plejeydelser mellem socioøkonomiske grupperinger af danske ældre.
  • Et livsforløbsperspektiv på aldring, herunder et fokus på temporalitet og kontekstuelle faktorer, som har betydning for en god aldringsproces.
  • At kombinere survey- og registerbaserede data, herunder SFI's ældredatabase og de nationale sundhedsregistre.
  • En multidisciplinær tilgang til aldring, hvor metoder og teorier fra hhv. offentlig administration, social epidemiologi og sociologien kombineres.

 

ID: 143263871