Ph.d. (interne) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > Ph.d. (interne)

Marc Jacobsen

Marc Jacobsen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt undersøger, hvordan Danmark og Grønland diskursivt benytter den globale interesse for Arktis til at styrke og udvide deres internationale relationer - såvel kollektivt som individuelt. Da Danmarks status som 'arktisk stat' er afhængig af et fortsat tæt forhold til Grønland, er det interessant at undersøge 1) hvordan Danmark diskursivt forsøger at skabe enhed inden for Rigsfællesskabet, og 2) hvordan Grønland givetvis anvender Arktis som en diskursiv platform for postkoloniale suverænitetsspil i stræben efter større selvstændighed.

Ole Wæver og Ulrik Pram Gad er mine respektive vejledere.

FINANSIERING og TILKNYTNING
Mit ph.d.-projekt er en del af forsknignsprojektet 'Politics of Postcoloniality and Sustainability in the Arctic' (POSUSA), ledet af Ulrik Pram Gad og Jeppe Strandsbjerg, og finansieret af Velux Fonden. 

Del af Centre for Advanced Security Theory (CAST) og KU's IP gruppe.

ANDET
- Senior Fellow og medlem af ledelsen ved The Arctic Institute.
- Redaktør på Tidsskriftet Politik.

TWITTER
@MarcArctic

Undervisnings- og vejledningsområder

  • International Politik. (bachelorniveau, efteråret 2016) (ASTB12434U).
  • Greenland at the Crossroads: Climate Change, Global Arctic Interests and Regional Political Developments. (kandidatniveau, efteråret 2016) (ASTK15434U).

Vejleder specialer, der inkluderer Arktis, IP teori og diskursanalyse.

Primære forskningsområder

  • International Politik
  • Arktis
  • Københavnerskolen
  • Poststrukturalisme
  • Forholdet mellem Danmark og Grønland
  • National identitet
  • Udenrigspolitisk analyse
  • Geopolitik

ID: 130659343