Videnskabeligt Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Ansatte > VIP (Videnskabeligt Pe...

Camilla T. N. Sørensen

Camilla T. N. Sørensen

Adjunkt

Aktuel forskning

Min forskning og undervisning omhandler især sammenhænge mellem Kinas indenrigspolitiske udvikling og kinesisk udenrigs-og sikkerhedspolitik, hvor jeg særligt ser på udviklingen i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitiske adfærd i Østasien (hvad er drivkæfterne bag?). Derudover har jeg et projekt vedrørende håndteringen af Nordkoreas atomvåben og implikationerne heraf for den sikkerhedspolitiske udvikling i Østasien samt et projekt om den sikkerhedspolitiske udvikling i Taiwan Strædet med særligt fokus på betydningen af indenrigspolitiske magtskift og forandringer i Kina og på Taiwan. 

Senest har jeg igangsat et større projekt om Kinas tilstedeværelse, interesser og strategi i Arktis med særligt fokus på Kinas interesser i Grønland og implikationerne heraf for dansk Kina-politik.   

 

 

Primære forskningsområder

 • Østasiatisk sikkerhedspolitik
 • Kinesisk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Betydningen af indenrigspolitiske udviklinger/udfordringer i Kina for udviklinger i kinesisk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Kinas sikkerhedspolitiske relationer til Japan og USA
 • Japansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Udviklinger i Taiwan Strædet
 • Den indenrigspolitiske situation på Taiwan
 • Nordkorea, særligt sekspartsforhandlingerne ang. Nordkoreas atomvåbenprogram
 • Kinas interesser og strategi i Arktis
 • Danmark's Kina-politik
 • International Politik teorier
 • Udviklinger indenfor realismen, særligt post-klassisk og neo-klassisk realisme

ID: 12968