Forskningscentre

Forskningen på Institut for Statskundskab er fortrinsvis samlet i fem forskningsgrupper. Derudover har instituttet et antal større eller mindre forskningscentre som tematisk går på tværs af og samler forskere fra vores forskellige forskningsgrupper. Forskningscentrene er dynamiske, og udgår i reglen fra og følger eksterne bevillinger.