Nina Græger

Nina Græger

Institutleder, professor

Medlem af:

Nina Græger er uddannet cand.polit. (dansk: cand.scient.pol) fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1994 og Phd (dr.polit.) fra samme sted i 2007 med afhandlingen Norwegian Defence Discourse 1990-2005: The Internationalization of the Armed Forces. Afhandlingen analyserer internationaliseringen og omlægningen af forsvaret og forsvarspolitik i perioden 1990–2005 ud i fra et diskurs- og praksisteoretisk perspektiv.

Forskerkarriere:

 • Den Norske Atlanterhavskomite (tilsv. Atlantsammenslutningen), 1991-1992
 • Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 1993-1998
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 1998-2019
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), tilknyttet som underviser, kursusansvarlig, vejleder, sensor, MA-program i International Relations, 2013-2017

Hun har haft redaktørroller på flere specialudgivelser, bøger og rapporter, herunder:

 • 2018- nu: Medlem af Editorial Board i Scandinavian Journal of Military Studies
 • 2018- nu: Præsident for Nordic International Studies Association (NISA), med øverste ansvar for redaktionel udvikling, økonomi, og ansættelser af redaktører for tidsskriftet Cooperation and Conflict (SAGE)
 • 2023- nu: Medlem af Editorial Board i Cooperation and Conflict
 • 2018- 2020: Medlem af redaktionsrådet i Internasjonal Politikk
 • 2005-2014: Medredaktør for International Peacekeeping (Routledge)

Nina Græger har bred erfaring med hjemtag af ekstern finansiering og ledelse af tunge forskningsprojekter med nationale og internationale konsortier som bl.a.:

 • 2015-2018: The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad (DoC: PRO), finansieret af Norges Forskningsråd (PI)
 • 2006-2008: Det strategiske program “Hegemony and World Order”, finansieret af Norges Forskningsråd (PI)
 • 2010-2015: EUPERFORM - Measuring the EU’s Performance in International Institutions, finansieret af European Science Foundation (national PI)
 • 2011-2015: GR:EEN - Global Reordering: Evolution through European Networks, finansieret af EU’s 7. rammeprogram (arbejdspakkeleder for 16 deltagere fra 8 lande)
 • 2020-2023: E-NOTE - European Network on Teaching Excellence, finansieret af EU’s ERASMUS+ research collaboration grant (national PI)
 • 2024-2026: CEE Security Hub - A critical relational perspective on peace & security in Central and Eastern Europe, finansieret af Horizon Europe (Widera) (medansøger og partner)

Nina Grægers fulde CV kan læses og downloades her

ID: 230778209