Anne-Sofie Dichman

Anne-Sofie Dichman

Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

I mit ph.d.-projekt studerer jeg nye sociale bevægelsers demokratiske potentialer med fokus på klima og køn. Jeg følger mere specifikt en gruppe kvinder fra De Gule Veste i Frankrig, der eksperimenterer med at skabe lokale bæredygtige fællesskaber, blandt andet i form af en social kantine baseret på økologisk overskudsmad, fleksible priser og en horisontal arbejdsdeling. Aktivisterne anvender begrebet commons til at beskrive sådanne demokratiske rum, og i en samtale med økofeministisk teori ønsker jeg at udvikle et commons-begreb, der orienterer mod demokratiske organiseringsformer, der er bæredygtige og kønspluralistiske. Foruden denne specifikke begrebsliggørelse argumenterer jeg i mit ph.d.-projekt for, at politisk teori generelt bør udvikle begreber, der inddrager kropslige aspekter af politik frem for at formulere abstrakte begreber, der ikke indfanger, hvordan politiske begreber (op)leves.

ID: 164723361