Rewards at the top

Projektets hovedformål er at opnå forståelse for, hvilke præferencer befolkningen og politikerne har i forhold til politikernes aflønning, og hvad der driver disse præferencer. Det andet hovedformål er at få en mere nuanceret forståelse af både positive og negative konsekvenser ved at være politiker.

Første del af projektet har et særligt fokus på aflønningernes niveau og sammensætning, samt hvorvidt politisk tillid påvirker holdningen til aflønningen, mens den anden del af projektet ser på både positive belønninger som løn og prestige samt negative omkostninger som sygdom og skilsmisse både før, under og efter indvalg.

En forståelse for konsekvenserne ved at være politiker kan være relevant i forhold til fremtidige debatter om, i hvilken grad og hvordan vi skal aflønne vores politikere. Et spørgsmål, der er helt centralt i en demokratisk politisk tænkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Lene Holm Pedersen Professor +4535335828 E-mail

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Rewards at the top har modtaget en fireårig finansiering af DFF Samfund of Erhverv (FSE).

Projekt: Rewards at the top (Projektnummer: 113650)
Periode: 2016-2023

Kontakt

Lene Holm Pedersen
Mail: lhp@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 33 58 28 

Eksterne forskere:

Navn Virksomhed
Nikolai Kristensen VIVE
Rasmus Tue Pedersen VIVE
Jens Olav Dahlgaard CBS
Benjamin Egerod CBS