Vilde problemer

Billede fra arrangementet

Opsamling fra dagen

På Københavns Universitets Søndre Campus på Amager, var cirka 30 nysgerrige deltagere samlet, for at blive klogere på vilde problemer i et styrings- og ledelsesperspektiv. Her følger en kort opsamling med pointer fra programmets delelementer:

På baggrund af professor Nina Smiths arbejde i Reformkommissionen, gav hun deltagerne indsigt i perspektiver og konklusioner, hvor disse var blandt hovedpointerne:

 • Det handler om at tage sig af de udfordringer der vedrører borgere, som bliver i det offentliges ydelsessystem.
 • Kommunerne spiller en hovedrolle i at arbejde med og løse komplekse problemer. Jobcentrene fungerer godt, hvis man kun har et problem – men kan sjældent håndtere flere komplekse problemer samtidig. Dette skyldes at vi er blevet gradvist mere og mere specialiseret, og dermed tænker i siloer, fremfor at se de hele mennesker.
 • Regler og rammerne som kommunerne forvalter efter, halter bagefter, da de er blevet så specialiserede, at vi ikke længere kan forvalte efter dem. Sagsbehandlere bruger uforholdsmæssigt lang tid på at læse paragraffer op til et møde, hvor samtalen får mindre tid.

Efter en spændende paneldebat med deltagelse af Vibeke Normann Andersen, Janne Koefoed og Bente Bjørnholt, stod følgende pointer tilbage:

 • Implementering kræver tålmodighed, man skal turde at eksperimentere, og tænke på tværs af forvaltninger. Det kan tage op til 15 år at implementere.
 • De komplekse problemer og nye måder at tænke på, kræver mere tillid, ledelse, struktur og andre måder at tænke ledelse på. F.eks. lave en involveringsarkitektur for hvem der inddrages hvornår og hvorfor.
 • Vi skal huske på, at det handler om mennesker, vi prøver at hjælpe. Det er rigtige mennesker -  det er ikke komplekse mennesker med komplekse problemer – det er os der har komplekse systemer. VI skal tænke på dem som mennesker først og fremmest.

Efterpaneldebatten var følgende to spørgsmål til dialog i små grupper blandt deltagerne:

Hvordan er styrings- og ledelsesopgaven under forandring, hvis vi skal lykkedes med implementering?

Hvad skal vi som offentlige ledere gøre anderledes?

Denne dialog gav anledning til følgende perspektiver fra salen:

 • Ordet 'implementering' giver en top-down-forståelse, som kan spænde ben for det skabe beslutningsrum og lokalt ejerskab blandt medarbejderne. Måske ordet 'mobilisering' er bedre?
 • Kigge på civilsamfundets rolle, og f.eks. kigge til Island, hvor civilsamfundet har et større ansvar.
 • Øget borgerinddragelse kræver vi bliver bedre til at formulere de spørgsmål, vi gerne vil have hjælp til at få svar på.

Slides fra oplægsholderne

Invitation og program

Billede af Nina Smith, Vibeke Normann Andersen, Janne Kofoed og Bente Bjørnholt

Vilde problemer, 2. generationsreformer og implementering på nye måder - Hvordan gør vi og hvilke dilemmaer opstår?

Vær med, når FORUM den 9. oktober sætter fokus på, hvilken styring og ledelse, der er nødvendig for at kunne gå nye veje i forhold til vilde problemer. Med udgangspunkt i Reformkommissionens arbejde vil vi sammen blive klogere på, hvor de vigtigste dilemmaer og faldgruber findes. Og ikke mindst udforske, hvor der er behov for forandring i vores måde at tænke og praktisere ledelse og styring. Mød Nina Smith og diskuter styrings- og ledelsesdilemmaer i arbejdet med at gå nye veje for at adressere vilde problemer.

Program

 • Velkomst, v. Hanne Dorthe Sørensen, bestyrelsesmedlem, FORUM
 • Oplæg fra professor Nina Smith om Reformkommissionens perspektiver på implementering af 2. generationsreformer
 • Debat med fokus på hvad kræver det af (top)ledelse at implementere, og hvilke barrierer og dilemmaer der opstår. Diskussion med udgangspunkt i praktiske eksempler:
  • Vibeke Normann Andersen, direktør, SUS
  • Janne Koefoed, programchef, Frontløbernetværket
  • Bente Bjørnholt, seniorforsker, VIVE
  • Modereret af Ulrikke Moustgaard, kommunikationschef, SUS
 • Pause
 • Workshop dialog i mindre grupper efterfulgt af fælles opsamling
  Modereret af David Jul og Anne-Mette Scheibel, partnere, Resonans
 • Hvordan er styrings- og ledelsesopgaven under forandring, hvis vi skal lykkedes med implementering? Hvad skal vi som offentlige ledere gøre anderledes?
 • Afrunding
 • Tak for i dag

Du kan tilmelde dig arrangementet på linket her.