Forum

Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for debat om udvikling af bedre offentlig styring og ledelse.

Arrangementer

  • 11. mar. 2020

    Centraladministrationen som forvalter af følelse og fornuft

    Forholdet mellem politik og forvaltning har siden 80’ernes begyndende modernisering været præget af stigende politisering af embedsværket og stigende politisk interesse for forvaltningen af aftaler og lovgivning. Christian S. Nissens bog om medieforligets tilblivelse kaster lyse over, hvorfor denne udvikling tilsyneladende fortsætter med uformindsket styrke, uanset regeringers politiske farve. ... »
  • 23. mar. 2020

    Verden vendt på hovedet - København

    Kurt Klaudi Klausen retter i sin nye bog en alvorlig kritik af den måde vi har indrettet vores offentlige sektor på. Arrangementet sker i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation. ... »

Se alle arrangementer