Logo for forum for fremtidens offentlige styrelse og ledelse

FORUM - et centrum for udvikling af offentlig styring og ledelse

Et netværk, hvor offentlige ledere, beslutningstagere, og forskere deler viden og erfaringer om, hvordan vi bedst udvikler styring og ledelse i den offentlige sektor.

Deltag i vores arrangementer

FORUM holder debatmøder, konferencer og rundbordssamtaler, hvor vi tager aktuelle temaer og dilemmaer op indenfor offentlig styring og ledelse.

Kommende arrangementer

Vi planlægger følgende debatmøder i 2023:

  • Ikke-hierarkisk ledelse - 10. maj (med bl.a. lektor Tina Øllgaard Bentzen, RUC)
  • Styring og ledelse af "vilde problemer" - opfølgning på Regeringsgrundlaget og Reformkommissionens anbefalinger - dato følger (med bl.a. Vibeke Normann Andersen, SUS)
  • Politik, forvaltning og medier - dato følger (med bl.a. Christian S. Nissen)


Tidligere arrangementer

Læs her om tidligere arrangementer

Deltagelse i et arrangement koster 450 kr + moms. Som medlem får du gratis adgang til alle arrangementer i et år.

Bliv medlem

Et FORUM-medlemskab koster 900 kr, og giver fri adgang til alle vores 4-6 arrangementer på et år. Desuden får du naturligvis også vores nyhedsbrev. Meld dig ind her

Få vores nyhedsbrev

FORUMs nyhedsbrev udkommer 6-8 gange årligt. I nyhedsbrevet får du invitationer til FORUMs debatmøder og andre aktiviteter, ny viden offentlig styring og ledelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs Ledelsesavisen

Vi udgiver Ledelsesavisen i samarbejde med NB-nyt, VIA University College, RUC og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse om aktuelle problemstillinger og forskning inden for ledelse og styring. Ledelsesavisen udkommer 4-6 gange årligt. 

Følg os på sociale medier

Vi er aktive på Facebook og LinkedIn