Bibliotek

Her finder du en liste over artikler,rapporter, notater m.m. publiceret om styringslaboratorier og ledelse:

Styring og ledelse generelt:

Artikel til Økonomistyring og Informatik af Klaus Majgaard: Slip paradokserne løs!

Administrativ Debat af Nordisk Administrativt Forbund

Blogindlæg af Steen Visholm

Forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Aftaler om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar af Københavns Kommune

Review af resultatbaseret styring på grundskole-,beskæftigelses- og socialområdet af Marie Østergaard Møller, Katrine Iversen og Vibeke Normann Andersen

NORWEGIAN LEADERSHIP: A CULTURALLY CONGRUENT APPROACH. Ph-D Thesis af Berit Sund

Styringslaboratorier:

Laboratoriemodellen– en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde af Preben Melander 

Laboratorier for ny offentlig styring

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor (Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS)

Laboratorier til ledelsesinnovation– om at få næse for sin egen og de fælles muligheder af Annemette Digmann og Christian Fredsø

Resultater fra et styringslaboratorium - Provstedgaardskolen

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation- skadesregistrering

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation-sygeplejefaglige notater i patientjournaler