Bibliotek

Her finder du en liste over artikler,rapporter, notater m.m. publiceret om styringslaboratorier og ledelse:

Evaluering

Artikel om Peter Dahler-Larsens nye antologi A Research Agenda for Evaluation af Michael Andersen

Stewardship

Balancen mellem tillid og kontrol 

Strengthened stewardship

Styring og ledelse generelt

Forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Review af resultatbaseret styring på grundskole-,beskæftigelses- og socialområdet af Marie Østergaard Møller, Katrine Iversen og Vibeke Normann Andersen

Bringing individual into public service motivation - PhD af Heidi Hesselberg Lauritzen

Styringslaboratorier

Resultater fra et styringslaboratorium - Provstedgaardskolen

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation- skadesregistrering

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation-sygeplejefaglige notater i patientjournaler

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - kvalitet på folkeskoleområdet (Maglegårdsskolen)

Kvalitet i offentlig styring - let og smart lærings- og styringsinformation til alle interessenter (bilag til Maglegårdsskolen)