Magnus Møller Ziegler

Magnus Møller Ziegler

Undervisningsassistent

Undervisningsassistent ved Institut for Statskundskab. Cand.mag. i filosofi (KU, 2016). Ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet (2017-2020).

Primære forskningsområder

Jeg forsker i den politiske tænknings historie. Min primære interesse er de intellektuelle diskussioner i den tyske Vormärz periode (ca. 1820-1848), hovedsagligt den politiske hegelianisme og den kulturelle og socio-politiske reception af Hegels filosofi mere bredt, men også diskussioner om konstitutionalisme, pressefrihed og forholdet mellem religion og politik. Desuden forsker jeg i Karl Marx, både som en integreret og en udløber af ovenstående.

Aktuel forskning

I øjeblikket er jeg ved at færdiggøre min ph.d. afhandling ved Aarhus Universitet, som handler om unghegelianske kontinuiteter i Karl Marx modne hovedværk, Kapitalen, og som jeg håber på at kunne aflevere primo 2021, om end den verserende globale pandemi har hæmmet gennemførslen væsentligt.

Derudover arbejder jeg for tiden særligt med:

 • Symbolsk topografi i unghegelianismen
 • Karl Marx' forhold til K. F. Köppen
 • Fremtiden som analytisk kategori i den politiske hegelianisme
 • Structural Topic Modeling og text-as-data metoder i politisk idéhistorie

Undervisnings- og vejledningsområder

Forår 2021
 • BA-vejledning
 • Sociologi 1 (BA)
 • Marx i det 21. århundrede (KA valgfag)
Efterår 2020
 • Videnskabsteori og metodologi (BA)

Jeg vejleder bredt inden for politisk teori og metode. Særligt inden for følgende områder:

 • Den politiske tænknings historie
 • Politisk filosofi
 • Kritisk teori
 • Videnskabsteori
 • Marx og marxisme
 • Feministisk filosofi og teori

ID: 165030741