Niels Byrjalsen

Niels Byrjalsen

Ph.d. stipendiat

Niels Byrjalsen er ph.d.-studerende i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hans ph.d.-projekt undersøger forholdet mellem tillid, praksis og orden i international politik. Mere specifikt udforsker projektet, hvordan tillid og mistillid produceres i diplomatisk praksis. Dette gøres med et empirisk fokus på NATO. Samtidig analyseres de måder, hvorpå international orden former og formes af (mis)tillidsrelationer i diplomatiet.

Projektet vejledes af professor Christian Bueger.

Niels er en del af Political Ideas and Analysis (P.I.A.) - Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

Undervisnings- og vejledningsområder

Efterår 2019 - Trust and distrust in International Relations (med Larissa Versloot)

Interesseområder

Niels har tidligere været ansat som videnskabelig assistent ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Her arbejdede han bl.a. med spørgsmål om europæisk sikkerhed, Rusland og syddagsordenen samt udviklingen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde.

Mere generelt interesserer han sig for de brede linjer i international politik, herunder spørgsmål om orden, retfærdighed, samarbejde og forandring på internationalt og globalt niveau. Aktuelt er han særligt interesseret i, hvorvidt og hvordan et fokus på tillid kan hjælpe med at besvare disse spørgsmål.

Dertil kommer en interesse i videnskabsteori, forskellige videnspraksisser- og former, videnskabens rolle i samfundet samt forholdet imellem universiteter, medier og beslutningstagere.

Primære forskningsområder

 • International politik
 • Tillid
 • International orden
 • Diplomati
 • Konstruktivisme
 • Praksisteori
 • Forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Subversion (undergravende virksomhed)
 • Strategi
 • Udenrigspolitik
 • Stormagtspolitik
 • NATO

ID: 173271476