Forskningsetisk Komité ved Institut for Statskundskab

Ethics. Foto: Colourbox

Forskningsetisk Komite ved Institut for Statskundskab foretager etiske bedømmelser af projekter, der falder uden for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Forskningsetiske Komités ansvarsområde. SAMF-komitéen tager stilling til de etiske aspekter af forslag til forskningsprojekter, hvor udbetaling af eksterne forskningsbevillinger kræver en etisk bedømmelse. Det gælder eksempelvis for tilskud til projekter fra Det Europæiske Forskningsråd.

Forskningsetisk Komité ved Institut for Statskundskab beskæftiger sig med andre etiske bedømmelser, bl.a. hvor videnskabelige tidsskrifter kræver dokumentation fra et Institutional Review Board (IRB), herunder en etisk IRB-godkendelse.

Rådgivning til forskere om ansøgnings-processen

Start med at læse retningslinjerne for forskere, som er offentliggjort af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Forskningsetiske Komité. Derefter skal du udfylde den forskningsetiske tjekliste og vedhæfte eventuelle relevante bilag.

Den udfyldte ansøgning sendes til etisk bedømmelse til komitéens sekretær, Torsten Andreasen. Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Indsendelser, svartider og proces

Se venligst den forskningsetiske tjekliste for at få fuldstændige oplysninger om, hvad den etiske komité kræver af indsendelser. Tjeklisten er detaljeret, men en fuldstændig indsendelse vil hjælpe udvalget til hurtigt at træffe afgørelse om ansøgninger. Vores mål er at støtte medlemmer af instituttet i at opfylde eksterne etiske krav og sikre, at al forskning, vi udfører, udføres på en fuldt ud etisk forsvarlig måde.

  • Ansøgninger kan indsendes når som helst. Indsendelse bør dog ske inden påbegyndelse af dataindsamling. I særtilfælde, hvor ansøgningen helt klart vurderes ikke at rumme etiske udfordringer, og godkendelse er nødvendig for publicering, kan ansøgningen godkendes efter endt dataindsamling
     
  • Vi forventer - i de fleste tilfælde - en hurtig virtuel gennemgang og godkendelsesproces (en uge)
     
  • Udvalgets formelle, fuldstændige og personlige møder vil være uregelmæssige og ad hoc og vil fokusere på etisk komplekse eller krævende ansøgninger. Sådanne forslag vil kræve en længere frist før godkendelse
     
  • Alle henvendelser bedes rettet til udvalgets sekretær og ikke til de enkelte medlemmer