Dansk- og Komparativ Politik – Adfærd, Institutioner og Metoder

Forskningsgruppen Dansk- og Komparativ Politik samler forskere der beskæftiger sig med politik inden for og på tværs af nationale politiske systemer. Gruppen bidrager med viden om bl.a. vælgeradfærd, partipolitik og interesseorganisationers rolle i både dansk og international sammenhæng.

Christiansborg

Hvad er omfanget og konsekvenserne af chikane i dansk politik? Hvordan reagerede ærkerepublikanske vælgere, da deres partifæller stormede USA’s kongresbygning? Hvordan påvirkede lobbyorganisationer landes coronapolitik? Og hvordan bruger diktatorer store sportsbegivenheder til at forfølge politiske modstandere?

Den slags centrale spørgsmål og mange andre finder forskerne i gruppen Dansk- og Komparativ Politik (DAC) svar på.

Forskning i DAC-gruppen berører emner såsom vælgeradfærd og holdningsdannelse, repræsentation og rekruttering, politisk kommunikation, politisk økonomi, demokratiseringsprocesser samt politiske eliters adfærd i demokratiske og ikke-demokratiske systemer. Forskere i gruppen studerer hvordan disse emner påvirkes af både institutionelle rammer og individers interesser og præferencer.

Forskning i DAC-gruppen baserer sig overvejende på kvantitative metoder, herunder metoder til kausal inferens og computationelle metoder, men også på kvalitative metoder såsom interviews og komparative casestudier.

DAC-gruppen samler mange af instituttets forskere med fokus på dansk politik, og gruppens forskere bidrager ofte til den offentlige debat.

Gruppeleder

Frederik Hjorth
Lektor - forfremmelsesprogrammet

fh@ifs.ku.dk

Portræt af Frederik Hjorth

Forskningscenter

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Avina, Matthias Benjamin Zuk Postdoc +4535321148 E-mail
Damsbo-Svendsen, Søren Postdoc +4535321446 E-mail
Dausgaard, Christoffer Hentzer Ph.d.-stipendiat +4535324562 E-mail
Dinesen, Peter Thisted Professor +4535323375 E-mail
Eady, Gregory Lektor   E-mail
Elkjær, Mads Andreas Tenure Track Adjunkt +4535332884 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor +4535323392 E-mail
Hariri, Jacob Gerner Professor +4535323567 E-mail
Heide-Jørgensen, Tobias Postdoc +4535331645 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535324104 E-mail
Junk, Wiebke Marie Lektor +4535333812 E-mail
Kjøller, Frederik Klaaborg Postdoc +4535326884 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor +4535323416 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor +4535323798 E-mail
Levinsen, Olivia Viktoria Jensen Ph.d.-stipendiat +4535337516 E-mail
Nedergaard, Peter Professor +4535323408 E-mail
Pedersen, Kristina Aleksandrovna Ph.d.-stipendiat +4526654152 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor +4535336586 E-mail
Rasmussen, Anne Professor +4535320503 E-mail
Scharpf, Adam Tenure Track Adjunkt +4535333338 E-mail
Seestedt, Marie Heldgaard Ph.d.-stipendiat +4535333593 E-mail
Sørensen, Anna Lund Videnskabelig assistent   E-mail
Vandeweerdt, Clara Johan E Tenure Track Adjunkt +4535332076 E-mail