Køn & Politik

Køn & Politik gruppen samler forskning og undervisning med et køns-perspektiv på tværs af Institut for Statskundskabs forskningsgrupper i international politik, offentlig forvaltning, dansk og komparativ politik samt politisk teori. Alle subdiscipliner i statskundskaben er repræsenteret i gruppens forskning og undervisning, og vi anvender et bredt spektrum af metodologiske tilgange til studiet af køn og politik.

male or female
Foto: Dainis Graveris on Unsplash

Gruppens medlemmer underviser på fag på både bachelor- og kandidatniveau på Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management.

 

 

 

Stof til eftertanke: Imod en demokratisk teori om radikal økofeminisme
I sin ph.d. kombinerer Anne-Sofie Dichmann etnografi med politisk teori i studiet af køn, demokrati og økologi. Mere specifikt undersøger Anne-Sofie kønnede aspekter af politik ved at vise hvordan demokratisk engagement opleves forskelligt. Anne-Sofie har i over et år foretaget et dybdegående feltarbejde med kvinder fra De Gule Veste i Frankrig. Fra dette etnografiske studie diskuterer hun hvad vi, som statskundskabere, demokratisk set kan lære af samtidens sociale bevægelser i bred forstand.

Anne-Sofie Dichman er ph.d.-stipendiat ved KU med politisk teori, demokratisk teori, feministisk teori, fransk politik og nutidige sociale bevægelser, herunder Gilets Jaunes (De Gule Veste), som primære forskningsområder. I sit ph.d.-projekt kombinerer Anne-Sofie etnografi med politisk teori i studiet af køn- demokratiske- og økologiske spørgsmål i nutidige vestlige samfund. Mere konkret undersøger Anne-Sofie kønsaspekterne af demokrati ved at studere, hvordan demokratisk engagement opleves på forskellige måder. Anne-Sofie har gennemført et års fordybende feltarbejde med Gilets Jaunes-bevægelsen i Frankrig, og fra denne etnografiske undersøgelse diskuterer hun de demokratiske lektioner, vi som politologer kan lære af nutidige sociale bevægelser.

Kroppen som slagmark: Køn, billeder og international sikkerheds-politik
Forskningsprojektet ”Kroppen som slagmark: Køn, billeder og international sikkerhedspolitik” har til formål at skabe viden om hvordan køn, billeder og sikkerhed er forbundet. Projektet bidrager med teori og analyse af, hvordan billeder repræsenterer trusler og farer, og hvordan køn indgår på sådanne billeder. Projektet undersøger om en stigning i voldsniveauet i en krigszone har betydning for, hvordan køn afbilledes gennem pressefotografi. Forskningsprojektet identificerer og undersøger ikoniske skildringer af maskulinitet og femininitet i krigstid.

Kønnet Politisk Rekruttering
Andelen af opstillede kvinder ved Folketingsvalget i 2019 havde aldrig været større. På trods af at partierne til venstre for midten, med en større andel af kvinder på stemmesedlen, klarede sig godt ved valget, kom andelen af kvinder i Folketinget ikke over 40 procent. Det har den aldrig været. Siden 1990 har andelen af kvinder i Folketinget været stabilt under dette ”loft”. Denne stabilitet har fået Danmark til at rasle ned af ligestillingslisten fra en topplacering til en 19. plads. Kønsuligheden er endda større på i kommunalpolitik, hvor kun en tredjedel af de valgte var kvinder ved 2017-valget. Det er specielt spændende i Danmark, hvor der ellers er et højt niveau både af velfærd og kønsligestilling. Hvordan kan kønsuligheden i dansk politik forklares? For at svare på dette samarbejder Karina Kosiara-Pedersen med nationale og internationale kollegaer. Projektets udgivelser inkluderer: Ulrik Kjær og Karina Kosiara-Pedersen (2019) 'The hourglass pattern of women’s representation', Journal of Elections, Public Opinion and Parties 29(3): 299-317.
https://doi.org/10.1080/17457289.2018.1530678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbudt i efteråret 2021:

Køn & Politik

På hvilke måder er politik og politikker kønnet og kønnede? Hvad vil det sige at gennemføre politiske analyser ud fra kønsperspektiv? Hvordan bidrager feministisk og queer-teori til studiet af politik? For at besvare disse og mange andre spørgsmål giver dette fag en kritisk introduktion til feminisme og dets betydning for politik, og har til formål at gøre de studerende fortrolige med at analysere politik, offentlig forvaltning og international politik fra et kønnet perspektiv. Dette indebærer overvejelser om de primære bidrag fra feministiske teorier til analyser af såvel politik og offentlig forvaltning generelt, og politisk repræsentation, politisk adfærd og ligestillingspolitikker mere specifikt. Faget undersøger centrale problemstillinger i studiet af køn og politik fra både empirisk og teoretiske perspektiver; emner som kvinders repræsentation og deltagelse i politik og sociale bevægelser; ligestillingslovgivning; køn og international regeringsførelse; og køn i international politik og sikkerhedsstudier. Kurset introducerer også de studerende til pluralistiske metoder og analytiske tilgange til feministiske-, køns- og intersektionelle studier af politik. Der er mulighed for at tage faget som et 7,5 ECTS kursus i første halvdel af semesteret, eller at følge hele kurset for 15 ECTS.

  • Organiseret af Emily St Denny, mail: eds@ifs.ku.dk og Karina Kosiara-Pedersen, mail: kp@ifs.ku.dk, forelæsninger afholdes af Køn & Politik-gruppen

Køn og International Politik

I KA-tilvalgsfaget “Køn og International Politik” vil de studerende lære hvordan og hvorfor køn er vigtigt både i praksis og i analyser af international politik. Kurset introducerer de studerende til teoretiske og metodologiske tilgange til studiet af køn i International Politik og Sikkerhedsstudier. Med udgangspunkt i de tidligere feministiske debatter vil kurset behandle temaer som krig, konflikt, militarisme, modoprør og sikkerhed. Studerende vil lære at analysere kroppens tilstand såvel som rolle og komplekse intersektionelle identiteter med henblik på at forstå hvordan køn er viklet ind i andre kategorier som race, klasse og seksualitet. Efter kurset vil de studerende have opnået en bedre teoretisk og metodologisk forståelse af kønsstudier i relation til sikkerhedsstudier og dets krydsfelter med større områder inden for International Politik og Statskundskab.

Feministisk teori: køn, demokrati og økologi

Hvorfor er kønsulighed stadig et politisk problem i samtidens demokratier? Hvordan kan vi gentænke køn og seksualitet på mere pluralistiske måder? Og hvordan relaterer disse spørgsmål sig til teorier om økologi og nymaterialisme? Feministisk teori: køn, demokrati og økologi er et kursus i politisk teori, der adresserer disse svære spørgsmål. Kurset tilbyder en dybdegående introduktion til feministisk teori i samtiden med udgangspunkt i Judith Butlers værker. Kursets har til hensigt at læse, forstå og diskutere feministisk teori, men også at se samtidens kønspolitiske problemer fra nye vinkler og flere perspektiver.

 

28. september 2021 klokken 17:00-19:00:
Kønnet politisk socialisering

Professor Mirya Holman præsenterer artiklen 'This One's for the Boys: How Gendered Political Socialization Limits Girls' Political Ambition and Interest', forfattet af Angela L. Bos, Jill S. Greenlee, Mirya R. Holman, Zoe M. Oxley og J. Celeste Lay, og accepteret til offentliggørelse ved American Political Science Review. Artiklen udvikler og tester en ny teoretisk ramme; kønnet politisk socialisering. Denne giver en vigtig indsigt i, hvordan børn opfatter køn i politik, og konsekvenserne af disse opfattelser på kønsforskelle i politisk interesse og ambition. Baseret på data fra 1.604 børn, der bor i fire forskellige regioner i USA, finder vi ud af, at børn ikke kun opfatter politik som et mandsdomineret rum, men med alderen ser piger i stigende grad politisk lederskab som en "mands verden". Når børn bliver ældre, internaliserer de samtidig kønsbestemte forventninger, som retter deres interesser mod erhverv, der legemliggør de kønnede træk, der passer til deres eget køn. Et resultat af denne uoverensstemmelse mellem kvinder og politik er, at piger udtrykker lavere interesse og ambition i politik end drenge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Denman, Derek Scott Postdoc +4535320839 E-mail
Dichman, Anne-Sofie Ph.d.-stipendiat +4535331656 E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Adjunkt +4535335798 E-mail
Gagnon, Terese Virginia Postdoc +4535323737 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Postdoc +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor +4535337662 E-mail
Hansen, Lene Professor +4535323432 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor +4535324104 E-mail
Humer, Matthias Ph.d.-stipendiat +4535331013 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor +4535323415 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor +4535323416 E-mail
Lee, Myunghee Postdoc +4535323096 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor +4535336586 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail

Kontakt

Koordinator:
Lektor Karina Kosiara-Pedersen
Mail: kp@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 16