Køn & Politik

Forskergruppen Køn & Politik har til opgave at fremme forskning og undervisning med et kønsperspektiv på tværs af Institut for Statskundskabs centrale forskningsområder. Gruppen beskæftiger sig med en bred vifte af emner som ligestilling, repræsentation og politisk indflydelse og inddrager kønsaspektet i analyser af politiske processer og strukturer.

Person, der holder hvidt printerpapir

Hvordan påvirker oplevelser med chikane og vold kvinders deltagelse i det politiske liv? Hvilken rolle spiller kønsnormer i forskellige staters udenrigspolitiske tilgang? Hvilken indsigt fra klassiske politiske tænkere kan vi bruge i vores overvejelser om kønsspørgsmål i dag? Hvilke strategier kan øge kønsdiversiteten blandt ledere i den offentlige sektor?

Ved at dykke ned i disse og andre spørgsmål giver Køn & Politik værdifuld indsigt i samspillet mellem køn og politiske systemer. Gruppens formål er at udforske, hvordan kønsdynamikken påvirker og påvirkes af politiske systemer, bidrage til en bedre forståelse af køn i politiske sammenhænge og kaste lys over de kønsmæssigt blinde vinkler inden for disse systemer og sammenhænge.

Denne viden bygger bro mellem teoretiske perspektiver og praktiske konsekvenser og er derfor særligt relevant i nutidens globale landskab, hvor spørgsmål om kønsbaseret vold, kvinders repræsentation i ledelse og effekten af kønsmainstreaming står øverst på den offentlige og akademiske dagsorden. Den tværfaglige tilgang bygger på mange forskellige metoder og sikrer, at gruppens forskning er både bred og virkningsfuld, og at den kan danne grundlag for policyudvikling og fremme kønsfølsom praksis på tværs af forskellige politiske arenaer.

Gruppen afholder regelmæssige forskningsseminarer, herunder i samarbejde med kolleger fra hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennem Gender@SAMF-initiativet, samt hele universitetet, såsom i Koordinationen for Kønsforskning.

Kontakt

Emily Flore St Denny
Mail: ed@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 19 08

Emily Flore St Denny

Læs mere om vores projekter

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Adjunkt +4535335798 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Tenure Track Adjunkt +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor +4535337662 E-mail
Hansen, Lene Professor +4535323432 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535324104 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor +4535323415 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor +4535323416 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor +4535336586 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail