Køn & Politik

Køn & Politik gruppen samler forskning og undervisning med et køns-perspektiv på tværs af Institut for Statskundskabs forskningsgrupper i international politik, offentlig forvaltning, dansk og komparativ politik samt politisk teori. Alle subdiscipliner i statskundskaben er repræsenteret i gruppens forskning og undervisning, og vi anvender et bredt spektrum af metodologiske tilgange til studiet af køn og politik.

Person, der holder hvidt printerpapir
Foto: Alexander Grey, Unsplash

Gruppens medlemmer underviser på fag på både bachelor- og kandidatniveau på Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management.

 

 

 

Stof til eftertanke: Imod en demokratisk teori om radikal økofeminisme
I sin ph.d. kombinerer Anne-Sofie Dichmann etnografi med politisk teori i studiet af køn, demokrati og økologi. Mere specifikt undersøger Anne-Sofie kønnede aspekter af politik ved at vise hvordan demokratisk engagement opleves forskelligt. Anne-Sofie har i over et år foretaget et dybdegående feltarbejde med kvinder fra De Gule Veste i Frankrig. Fra dette etnografiske studie diskuterer hun hvad vi, som statskundskabere, demokratisk set kan lære af samtidens sociale bevægelser i bred forstand.

Anne-Sofie Dichman er ph.d.-stipendiat ved KU med politisk teori, demokratisk teori, feministisk teori, fransk politik og nutidige sociale bevægelser, herunder Gilets Jaunes (De Gule Veste), som primære forskningsområder. I sit ph.d.-projekt kombinerer Anne-Sofie etnografi med politisk teori i studiet af køn- demokratiske- og økologiske spørgsmål i nutidige vestlige samfund. Mere konkret undersøger Anne-Sofie kønsaspekterne af demokrati ved at studere, hvordan demokratisk engagement opleves på forskellige måder. Anne-Sofie har gennemført et års fordybende feltarbejde med Gilets Jaunes-bevægelsen i Frankrig, og fra denne etnografiske undersøgelse diskuterer hun de demokratiske lektioner, vi som politologer kan lære af nutidige sociale bevægelser.

Kroppen som slagmark: Køn, billeder og international sikkerheds-politik
Forskningsprojektet ”Kroppen som slagmark: Køn, billeder og international sikkerhedspolitik” har til formål at skabe viden om hvordan køn, billeder og sikkerhed er forbundet. Projektet bidrager med teori og analyse af, hvordan billeder repræsenterer trusler og farer, og hvordan køn indgår på sådanne billeder. Projektet undersøger om en stigning i voldsniveauet i en krigszone har betydning for, hvordan køn afbilledes gennem pressefotografi. Forskningsprojektet identificerer og undersøger ikoniske skildringer af maskulinitet og femininitet i krigstid.

Kønnet Politisk Rekruttering
Andelen af opstillede kvinder ved Folketingsvalget i 2019 havde aldrig været større. På trods af at partierne til venstre for midten, med en større andel af kvinder på stemmesedlen, klarede sig godt ved valget, kom andelen af kvinder i Folketinget ikke over 40 procent. Det har den aldrig været. Siden 1990 har andelen af kvinder i Folketinget været stabilt under dette ”loft”. Denne stabilitet har fået Danmark til at rasle ned af ligestillingslisten fra en topplacering til en 19. plads. Kønsuligheden er endda større på i kommunalpolitik, hvor kun en tredjedel af de valgte var kvinder ved 2017-valget. Det er specielt spændende i Danmark, hvor der ellers er et højt niveau både af velfærd og kønsligestilling. Hvordan kan kønsuligheden i dansk politik forklares? For at svare på dette samarbejder Karina Kosiara-Pedersen med nationale og internationale kollegaer. Projektets udgivelser inkluderer: Ulrik Kjær og Karina Kosiara-Pedersen (2019) 'The hourglass pattern of women’s representation', Journal of Elections, Public Opinion and Parties 29(3): 299-317.
https://doi.org/10.1080/17457289.2018.1530678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Eggeling, Kristin Anabel Adjunkt +4535335798 E-mail
Golovchenko, Yevgeniy Tenure Track Adjunkt +4535333418 E-mail
Græger, Nina Institutleder, professor +4535337662 E-mail
Hansen, Lene Professor +4535323432 E-mail
Hermansen, Silje Synnøve Lyder Tenure Track Adjunkt +4535323732 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535324104 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor +4535323415 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor +4535323416 E-mail
Rapp, Carolin Hjort Lektor +4535336586 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail

Kontakt

Emily Flore St Denny
Mail: ed@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 19 08