Frederik Georg Hjorth

Frederik Georg Hjorth

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Forskningsområder: politisk psykologi, politisk holdningsdannelse, vælgeradfærd, 'data science' og politologisk metode.

Du kan læse mere på min personlige hjemmeside, fghjorth.github.io

Træffetid: Tirsdage kl. 9-10

Primære forskningsområder

  • Holdningsdannelse
  • Vælgeradfærd
  • Indvandring
  • Amerikansk politik
  • Præsidentvalg
  • Datavisualisering

Aktuel forskning

Forsker i politisk psykologi, holdningsdannelse, vælgeradfærd mshp. sammenhængen mellem indvandring, gruppeidentiteter og holdninger til omfordeling.

Personlig hjemmeside: fghjorth.github.io

ID: 41986245