Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Øget integration mellem undervisning og forskning efterspørges både nationalt og in-ternationalt. I artiklen ses nærmere på klyngevejledningens muligheder for at under-støtte og fremme forskningslignende processer i uddannelsessammenhæng. I et pilot-studie blandt to specialeklynger på Københavns Universitet undersøges klyngevejled-ningens potentielle bidrag til videnskabelse. Fokus er på de studerendes feedbackakti-viteter samt deres oplevelser og udbytte af klyngevejledning fagligt, socialt og personligt over tid. Data er indsamlet i foråret 2019 gennem spørgeskemaer og observation. Un-dersøgelsen viste, at nytten af feedback fra vejleder og studerende samt ”at få input fra flere” vurderes højt, mens nytten af at forberede og give feedback varierer i løbet af specialeprocessen. Samlet set mener de studerende, at deltagelse i klyngen bidrager til specialeprocessens fremdrift. Det konkluderes, at der er potentiale for studerende som (med)videnskabere, men også behov for mere viden, der kan kvalificere brug af klynge-vejledning og studerendes bidrag i forbindelse med videnskabelse gennem forsknings-lignende processer.
OriginalsprogDansk
TidsskriftDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Vol/bind16
Udgave nummer29
Sider (fra-til)87-104
ISSN1901-5089
StatusUdgivet - okt. 2020

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 247547520