Politisk Teori

Forskergruppen Politisk Teori fokuserer på vor tids store spørgsmål gennem teoretiske og filosofiske refleksioner. Gruppens forskning er motiveret af, at politiske ideers historie samt nutidig politisk teori indeholder indsigter, som kan give vigtige perspektiver på aktuelle politiske udfordringer.

Bøger

Forskergruppen Politisk Teori sigter mod at udbrede studiet af politisk teori inden for samfundsvidenskaberne generelt.

Politisk Teori arbejder tværdisciplinært og kan derfor hjælpe med at sammenbringe statskundskab og andre discipliner såsom filosofi, historie, sociologi og jura.

Politisk Teori beskæftiger sig med en bred vifte af traditioner inden for både den politiske histories tænkning og nutidig politisk teori. Gruppen dækker en lang række emner, såsom demokratiske innovationer, klima, populisme, tolerance, ulighed og sekularisme.

Kobler teori og virkelighed

Forskergruppen repræsenterer talrige tilgange til politisk teori, politiske ideers historie og til videnskabsteori – men vi deler alle målet om at gøre vores forskning problemdrevet og derved koble abstrakt teoretisering til konkrete politiske udfordringer.

Politisk Teoris aktiviteter inkluderer workshops, heldagsseminarer og internationale forskningskonferencer. Forskergruppen er med jævne mellemrum vært for besøgende professorer, som bidrager til særlige interesseområder i gruppen.

Gruppen arbejder tæt sammen med studenterorganisationen SUVERÆN om at promovere studiet af politisk teori.

Gruppeleder

Christian F. Rostbøll
Professor

cr@ifs.ku.dk

Portræt af Christian F. Rostbøll

Læs mere om vores projekter

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Berg-Sørensen, Anders Lektor +4535323449 E-mail
Dichman, Anne-Sofie Ph.d.-studerende +4535331656 E-mail
Jakobsen, Uffe Lektor +4535323404 E-mail
Jensen, Ingrid Helene Brandt Ph.d.-stipendiat +4535333762 E-mail
Kryluk, Michael Craig Victor Gæsteforsker   E-mail
Rostbøll, Christian F. Professor +4535323428 E-mail
Tønder, Lars Professor MSO +4535320489 E-mail
el-Wakil, Alice Tenure Track Adjunkt +4535323234 E-mail