Anders Esmark

Anders Esmark

Lektor

Mit primære forskningsområde er forandringer i offentlig administration og politik drevet af governance paradigmet for reform af den offentlige sektor, herunder reformbølger så som New Public Management, post-NPM, ’the mixed administration’ og ’whole of government’. Inden for dette område har jeg særligt fokus på: 1) Forholdet mellem disse reformbølger og liberal tænkning, særligt den europæiske variant af neoliberalismen, ordoliberalisme og libertær paternalisme 2) Den stigende brug af styringsredskaber og interventionsformer, så som nudging og metastyring,  baseret på kommunikation, information og brugen af medieteknologi  3) Fremvæksten af en ny type teknokrati baseret på netværks-, risiko- og resultatstyring, og den tiltagende konflikt mellem teknokrati, bureaukrati og demokrati.

Derudover forsker jeg i relationen mellem medier og politik, særligt samspillet mellem medialisering og professionalisering af kommunikationsindsatsen i politiske og administrative institutioner. Særlige fokuspunkter omfatter: 1) Stukturen og kulturen i samspillet mellem politikere, pressemedarbejdere og journalister 2) Politisering af medierne, politisk bias og partisanjournalistik 3) Udviklingen i offentlig og politisk kommunikation drevet af andre logikker end national valgkamp.

Min forskning knytter sig primært til områderne offentlig administration, politisk teori, sociologi og politisk kommunikation. 

ID: 33873334