Public Administration and PolicyPublic Administration and Policy

Medlemmer af gruppen forsker i offentlig styring, ledelse og forvaltning, såvel som i policy-spørgsmål. Gruppen dækker også almene organisatoriske spørgsmål så som etik, risikohåndtering og kommunikation i relation til organisationens omverden. Vi forsker i politik og administration på flere niveauer - hele vejen til medarbejdere og borgere. Et stærkt gennemgående forskningsspørgsmål er, hvordan organisation og politik spiller sammen.

Gruppens paradigmatiske og metodiske tilgange er præget af pluralisme.

Gruppens medlemmer deltager jævnligt i internationale konferencer og forskernetværk så som NOPSA, EGPA, EES, AEA, ECPR, SOG, IRSPM, PMRC, MPSA og APSA. Ud fra ønsket om et levende samspil mellem forskning og undervisning er gruppens medlemmer ofte engagerede i debat, foredrag, udredning, evaluering og en række andre aktiviteter.

Gruppens undervisning omfatter national forvaltning på statskundskabsstudiet samt en specialisering i offentlig ledelse og organisation og en specialisering i evaluering på studiets overbygning såvel som en række andre, varierende overbygningsfag.

Gruppen har også et engagement i uddannelsen i Security Risk Management.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Arnfred, Josephine Ebba Thorup Ph.d.-studerende +4535328551 E-mail
Bruzelius, Cecilia Tenure Track Adjunkt +4535335720 E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor +4535324103 E-mail
Esmark, Anders Lektor +4535323412 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor +4535323415 E-mail
Junk, Wiebke Marie Lektor +4535333812 E-mail
Kjøller, Frederik Klaaborg Postdoc +4535326884 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor, Viceinstitutleder +4535323401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor +4535335828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535333973 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail
Stenderup, Rasmus Fredslund Ph.d.-stipendiat +4535329561 E-mail

Kontakt

Mogens Jin Pedersen
Mail: mp@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 33 39 73