Public Administration and PolicyPublic Administration and Policy

Medlemmer af gruppen forsker i offentlig styring, ledelse og forvaltning, såvel som i policy-spørgsmål. Gruppen dækker også almene organisatoriske spørgsmål så som ledelse, etik, risikohåndtering og kommunikation i relation til organisationens omverden. Vi forsker i politik og administration på flere niveauer - hele vejen til medarbejdere og borgere. Et stærkt gennemgående forskningsspørgsmål er, hvordan organisation og politik spiller sammen.

Gruppens paradigmatiske og metodiske tilgange er præget af pluralisme.

Gruppens medlemmer deltager jævnligt i internationale konferencer og forskernetværk så som NOPSA, EGPA, EES, AEA, ECPR, SOG, IRSPM, PMRC, MPSA og APSA.

Gruppens medlemmer er engagerede i at den viden, der produceres bidrager til samfundet. Det gør de igennem deltagelse i den offentlige debat, foredrag, udrednings-arbejder og en række andre aktiviteter.

Gruppens medlemmer er generelt optaget af et levende samspil mellem forskning og undervisning.

Gruppens undervisning omfatter national forvaltning på statskundskabsstudiet samt en specialisering i offentlig ledelse og organisation og en specialisering i evaluativ viden på studiets overbygning såvel som en række andre, varierende overbygningsfag. Gruppen har også et stærkt engagement i MPG-uddannelsen, såvel som i uddannelsen i Security Risk Management.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor +4535324103 E-mail
Esmark, Anders Lektor +4535323412 E-mail
Hansen, Hanne Foss Professor +4535323403 E-mail
Hansen, Paw Havgaard Ph.d.-stipendiat +4535332068 E-mail
Jensen, Hanne Nexø Lektor +4535323415 E-mail
Junk, Wiebke Marie Tenure Track Adjunkt +4535333812 E-mail
Olsen, Asmus Leth Viceinstitutleder +4535323401 E-mail
Pedersen, Lene Holm Professor, ph.d.-programleder +4535335828 E-mail
Pedersen, Mogens Jin Lektor +4535333973 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail
Vrangbæk, Karsten Professor +4535337329 E-mail

Kontakt

Koordinator:
Professor Peter Dahler-Larsen
Mail: pdl@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 41 03